Grau d'Educació Social

240 crèdits - Facultat d'Educació
Professorat Assignatures
Dr. Abril Hervas, David 22327 - Pràctiques II d'Educació Social
Dra. Álvarez García, Olaya 22326 - Pràctiques I d'Educació Social
Dr. Amer Fernández, Joan Alfred
Antich Bauzá, María 22318 - Intervenció Socioeducativa en l'Oci
Dr. Ballester Brage, Luis
Ballester Salas, Miquel Àngel 22311 - Programes d'Educació Ambiental
Dr. Barceló Bauzà, Gabriel 22313 - Educ. Social i Dinamització Socioed. en els Museus i Biblioteques
Caldentey Bisbal, Miguel 22310 - Intervenció Socioe. sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social II
Dra. Calvo Benzies, Yolanda Joy 21976 - English for Education and Social Work
Campoy Carrasco, Marcos 22323 - Intervenció Socioeducativa en Drogodependències
Dr. Casero Martínez, Antonio
Cerdà Navarro, Antoni 22314 - Formació i Inserció Sociolaboral
Dr. Comas Forgas, Rubén Lluc
Cortada Marín, Isabel 22332 - Treball Socioeducatiu en Xarxa per al Desenvolupament Comunitari
Dra. Femenías Andreu, María 22319 - Programes d'Intervenció Socioeducativa en Persones amb Discapacitat
Fernández Cladera, Bruno 22306 - Tecnologies de la Inf. i la Comunicació (TIC) per a la Intervenció Socioed.
Dra. Ferrà Coll, Patricia Regine
Ferreiro Basurto, Virginia 22300 - Pedagogia Social i Comunitària
Dr. Fullana Puigserver, Pere
Dra. Gómez Garrido, María 22333 - Ciutadania i Societat del Benestar
Dra. Gomila Grau, Maria Antònia
Mir Gual, Andreu 22320 - Programes d'Intervenció Socioeducativa a l'Escola
Dra. Morey López, Mercedes
Mullor Román, Jesús 22327 - Pràctiques II d'Educació Social
Dr. Oliver Torelló, Josep Lluís
Dra. Orte Socías, María del Carmen 22315 - Intervenció Socioeducativa amb la Família
Ortiz Vilar, Pilar 22305 - Avaluació de Programes en Educació Social
Dra. Pascual Barrio, María Belén
Dra. Paszkiewicz, Katarzyna Beata 21976 - English for Education and Social Work
Perales Jiménez, Ester 22302 - Planificació de la Intervenció en els Camps de l'Educació Social
Dr. Pérez Castelló, José Antonio 22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social
Dra. Pozo Gordaliza, Rosario
Dra. Quesada Serra, Victoria
Dra. Quintana Murci, Elena 22314 - Formació i Inserció Sociolaboral
Ramis Feliu, Rafael José 21902 - Dret, Desenvolupament i Benestar Social
Ribas Galumbo, Elisa Nieves 22316 - Pedagogia de la Delinqüència Juvenil i Penitenciària
Dra. Rosende Pérez, Aida 21976 - English for Education and Social Work
Dra. Salvá Mut, Francisca
Sanchez Prieto, Lidia 22317 - Gerontologia Educativa
Sbert Balaguer, Mariano Ramón
Seguí Palou, Iraïs 22201 - Psicologia del Desenvolupament
Dra. Serrano Ripoll, Maria Jesus 22202 - Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions
Dr. Sureda Garcia, Bernat 22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social
Dr. Sureda Negre, Jaume 22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social
Dra. Touza Garma, María del Carmen
Valero de Vicente, Maria 22315 - Intervenció Socioeducativa amb la Família
Dr. Vallespir Soler, Jordi
Dr. Verger Gelabert, Sebastià
Dr. Vidaña Fernández, Luis 22312 - Educació de Persones Adultes
(R): professorat responsable
Assignatures Professorat
21900 - Fonaments de la Societat Contemporània Dr. Amer Fernández, Joan Alfred (R)
21901 - Documentació i Comunicació Científica Dr. Comas Forgas, Rubén Lluc (R)
21902 - Dret, Desenvolupament i Benestar Social Ramis Feliu, Rafael José
21976 - English for Education and Social Work
22201 - Psicologia del Desenvolupament Seguí Palou, Iraïs
22202 - Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions Dra. Serrano Ripoll, Maria Jesus
22203 - Sociologia de l'Educació Dra. Pascual Barrio, María Belén (R)
22300 - Pedagogia Social i Comunitària
22301 - Història de l'Educació Social Dr. Fullana Puigserver, Pere (R)
22302 - Planificació de la Intervenció en els Camps de l'Educació Social Perales Jiménez, Ester
22303 - Direcció i Gestió de Centres i Programes d'Educació Social Sbert Balaguer, Mariano Ramón (R)
22304 - Mètodes i Tècniques d'Investigació Educativa Dra. Quesada Serra, Victoria (R)
22305 - Avaluació de Programes en Educació Social Ortiz Vilar, Pilar (R)
22306 - Tecnologies de la Inf. i la Comunicació (TIC) per a la Intervenció Socioed. Fernández Cladera, Bruno (R)
22307 - Intervenció Socioed. sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social I Dra. Ferrà Coll, Patricia Regine (R)
22308 - Programes d'Animació Sociocultural Sbert Balaguer, Mariano Ramón
22309 - Anàlisi de Dades en la Investigació Educativa Dr. Ballester Brage, Luis (R)
22310 - Intervenció Socioe. sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social II
22311 - Programes d'Educació Ambiental Ballester Salas, Miquel Àngel (R)
22312 - Educació de Persones Adultes Dr. Vidaña Fernández, Luis (R)
22313 - Educ. Social i Dinamització Socioed. en els Museus i Biblioteques
22314 - Formació i Inserció Sociolaboral
22315 - Intervenció Socioeducativa amb la Família
22316 - Pedagogia de la Delinqüència Juvenil i Penitenciària Ribas Galumbo, Elisa Nieves (R)
22317 - Gerontologia Educativa Sanchez Prieto, Lidia (R)
22318 - Intervenció Socioeducativa en l'Oci Antich Bauzá, María (R)
22319 - Programes d'Intervenció Socioeducativa en Persones amb Discapacitat Dra. Femenías Andreu, María (R)
22320 - Programes d'Intervenció Socioeducativa a l'Escola
22321 - Educació Intercultural, Intervenció Socioeducativa i Immigració Dr. Vallespir Soler, Jordi (R)
22322 - Educació per la Igualtat de Gènere Dra. Salvá Mut, Francisca
22323 - Intervenció Socioeducativa en Drogodependències Campoy Carrasco, Marcos (R)
22324 - Tècniques i Programes d'Intervenció Socioed. en els Problemes de Conducta Dra. Ferrà Coll, Patricia Regine (R)
22325 - Violència de Gènere i Intervenció Socioeducativa Dra. Pozo Gordaliza, Rosario (R)
22326 - Pràctiques I d'Educació Social
22327 - Pràctiques II d'Educació Social
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social
22329 - Tècniques de Dinamització de Grups Dr. Casero Martínez, Antonio (R)
22332 - Treball Socioeducatiu en Xarxa per al Desenvolupament Comunitari Cortada Marín, Isabel (R)
22333 - Ciutadania i Societat del Benestar Dra. Gómez Garrido, María