Grau d'Educació Social

240 crèdits - Facultat d'Educació
Professorat Assignatures
Dr. Amer Fernández, Joan Alfred
Antich Bauzá, María
Dr. Ballester Brage, Luis
Ballester Salas, Miquel Àngel
Dr. Barceló Bauzà, Gabriel
Dra. Calvo Sastre, Ana María
Campoy Carrasco, Marcos
Dr. Casero Martínez, Antonio
Dr. Comas Forgas, Rubén Lluc
Cortada Marín, Isabel
Dra. Femenías Andreu, María
Fernández Cladera, Bruno
Dra. Ferrà Coll, Patricia Regine
Ferreiro Basurto, Virginia
Dr. Fullana Puigserver, Pere
Dra. Gómez Garrido, María
Dra. Gomila Grau, Maria Antònia
Mir Gual, Andreu
Dra. Morey López, Mercedes
Mullor Román, Jesús
Dra. Navarro Guzmán, Capilla
Dr. Oliver Torelló, Josep Lluís
Dra. Orte Socías, María del Carmen
Ortiz Vilar, Pilar
Dra. Pascual Barrio, María Belén
Dra. Paszkiewicz, Katarzyna Beata
Perales Jiménez, Ester
Dra. Pozo Gordaliza, Rosario
Dra. Quesada Serra, Victoria
Dra. Quintana Murci, Elena
Ramis Feliu, Rafael José
Ribas Galumbo, Elisa Nieves
Dra. Salvá Mut, Francisca
Sanchez Prieto, Lidia
Sbert Balaguer, Mariano Ramón
Seguí Palou, Iraïs
Dra. Touza Garma, María del Carmen
Valero de Vicente, Maria
Dr. Vallespir Soler, Jordi
Dr. Vidaña Fernández, Luis
(R): professorat responsable
Assignatures Professorat
21900 - Fonaments de la Societat Contemporània Dr. Amer Fernández, Joan Alfred (R)
21901 - Documentació i Comunicació Científica Dr. Comas Forgas, Rubén Lluc (R)
21902 - Dret, Desenvolupament i Benestar Social Ramis Feliu, Rafael José (R)
21976 - English for Education and Social Work Dra. Paszkiewicz, Katarzyna Beata (R)
22201 - Psicologia del Desenvolupament Seguí Palou, Iraïs (R)
22202 - Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions Dra. Navarro Guzmán, Capilla (R)
22203 - Sociologia de l'Educació Dra. Pascual Barrio, María Belén (R)
22300 - Pedagogia Social i Comunitària
22301 - Història de l'Educació Social Dr. Fullana Puigserver, Pere (R)
22302 - Planificació de la Intervenció en els Camps de l'Educació Social
22303 - Direcció i Gestió de Centres i Programes d'Educació Social
22304 - Mètodes i Tècniques d'Investigació Educativa Dra. Quesada Serra, Victoria (R)
22305 - Avaluació de Programes en Educació Social Ortiz Vilar, Pilar (R)
22306 - Tecnologies de la Inf. i la Comunicació (TIC) per a la Intervenció Socioed. Fernández Cladera, Bruno (R)
22307 - Intervenció Socioed. sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social I Dra. Ferrà Coll, Patricia Regine (R)
22308 - Programes d'Animació Sociocultural Sbert Balaguer, Mariano Ramón (R)
22309 - Anàlisi de Dades en la Investigació Educativa Dr. Ballester Brage, Luis (R)
22310 - Intervenció Socioe. sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social II Dra. Touza Garma, María del Carmen (R)
22311 - Programes d'Educació Ambiental Ballester Salas, Miquel Àngel (R)
22312 - Educació de Persones Adultes Dr. Vidaña Fernández, Luis (R)
22313 - Educ. Social i Dinamització Socioed. en els Museus i Biblioteques
22314 - Formació i Inserció Sociolaboral
22315 - Intervenció Socioeducativa amb la Família
22316 - Pedagogia de la Delinqüència Juvenil i Penitenciària Ribas Galumbo, Elisa Nieves (R)
22317 - Gerontologia Educativa Sanchez Prieto, Lidia (R)
22318 - Intervenció Socioeducativa en l'Oci Antich Bauzá, María (R)
22319 - Programes d'Intervenció Socioeducativa en Persones amb Discapacitat Dra. Femenías Andreu, María (R)
22320 - Programes d'Intervenció Socioeducativa a l'Escola
22321 - Educació Intercultural, Intervenció Socioeducativa i Immigració Dr. Vallespir Soler, Jordi (R)
22322 - Educació per la Igualtat de Gènere Dra. Salvá Mut, Francisca (R)
22323 - Intervenció Socioeducativa en Drogodependències Campoy Carrasco, Marcos (R)
22324 - Tècniques i Programes d'Intervenció Socioed. en els Problemes de Conducta Dra. Ferrà Coll, Patricia Regine (R)
22325 - Violència de Gènere i Intervenció Socioeducativa Dra. Pozo Gordaliza, Rosario (R)
22326 - Pràctiques I d'Educació Social Dra. Gomila Grau, Maria Antònia (R)
22327 - Pràctiques II d'Educació Social Dra. Gomila Grau, Maria Antònia
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social Dra. Morey López, Mercedes
22329 - Tècniques de Dinamització de Grups Dr. Casero Martínez, Antonio (R)
22332 - Treball Socioeducatiu en Xarxa per al Desenvolupament Comunitari Cortada Marín, Isabel (R)
22333 - Ciutadania i Societat del Benestar Dra. Gómez Garrido, María (R)