Escoltar

Grau d'Educació Social

240 crèdits - Facultat d'Educació
Professorat Assignatures
Dra. Álvarez García, Olaya
Dr. Amer Fernández, Joan Alfred
Dr. Barceló Bauzà, Gabriel
Caldentey Bisbal, Miguel
Campoy Carrasco, Marcos
Dr. Casero Martínez, Antonio
Dr. Comas Forgas, Rubén Lluc
Fernández Cladera, Bruno
Ferreiro Basurto, Virginia
Dr. Fullana Puigserver, Pere
Garrido Durán, Laura
Dra. Gómez Garrido, María
Dra. Gomila Grau, Maria Antònia
Dr. Macías González, Liberto
Mairata Creus, María Jesús
Miquel Lara, Avelina
Mir Gual, Andreu
Dra. Morey López, Mercedes
Mullor Román, Jesús
Dr. Nadal Cristóbal, Andrés
Dra. Navarro Guzmán, Capilla
Nevot Caldentey, Maria de Lluc
Dr. Oliver Torelló, Josep Lluís
Ordinas Ribas, Xavier
Dra. Orte Socías, María del Carmen
Dra. Pascual Barrio, María Belén
Perales Jiménez, Ester
Dr. Pérez Castelló, José Antonio
Dra. Pozo Gordaliza, Rosario
Dra. Quesada Serra, Victoria
Dra. Quintana Murci, Elena
Ramis Feliu, Rafael José
Ribas Galumbo, Elisa Nieves
Dra. Salvá Mut, Francisca
Sanchez Prieto, Lidia
Seguí Palou, Iraïs
Dr. Serra Buades, Francesc
Dra. Suárez Gómez, Cristina
Dr. Sureda Negre, Jaume
Dra. Touza Garma, María del Carmen
Dra. Valero de Vicente, Maria
Dr. Verger Gelabert, Sebastià
Dr. Vidaña Fernández, Luis
(R): professorat responsable
Assignatures Professorat
21900 - Fonaments de la Societat Contemporània Dr. Amer Fernández, Joan Alfred (R)
21902 - Dret, Desenvolupament i Benestar Social Ramis Feliu, Rafael José (R)
21976 - English for Education and Social Work
22201 - Psicologia del Desenvolupament Seguí Palou, Iraïs (R)
22202 - Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions
22203 - Sociologia de l'Educació Dra. Pascual Barrio, María Belén (R)
22300 - Pedagogia Social i Comunitària
22301 - Història de l'Educació Social Dr. Fullana Puigserver, Pere (R)
22302 - Planificació de la Intervenció en els Camps de l'Educació Social Perales Jiménez, Ester (R)
22303 - Direcció i Gestió de Centres i Programes d'Educació Social Dra. Morey López, Mercedes (R)
22304 - Mètodes i Tècniques d'Investigació Educativa
22305 - Avaluació de Programes en Educació Social Mairata Creus, María Jesús (R)
22306 - Tecnologies de la Inf. i la Comunicació (TIC) per a la Intervenció Socioed. Fernández Cladera, Bruno (R)
22307 - Intervenció Socioed. sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social I Dra. Orte Socías, María del Carmen (R)
22308 - Programes d'Animació Sociocultural Dra. Morey López, Mercedes (R)
22309 - Anàlisi de Dades en la Investigació Educativa
22310 - Intervenció Socioe. sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social II
22311 - Programes d'Educació Ambiental Dra. Álvarez García, Olaya (R)
22312 - Educació de Persones Adultes Dr. Vidaña Fernández, Luis (R)
22313 - Educ. Social i Dinamització Socioed. en els Museus i Biblioteques Dr. Barceló Bauzà, Gabriel (R)
22314 - Formació i Inserció Sociolaboral Dra. Quintana Murci, Elena (R)
22315 - Intervenció Socioeducativa amb la Família
22316 - Pedagogia de la Delinqüència Juvenil i Penitenciària Ribas Galumbo, Elisa Nieves (R)
22317 - Gerontologia Educativa
22318 - Intervenció Socioeducativa en l'Oci Mullor Román, Jesús (R)
22319 - Programes d'Intervenció Socioeducativa en Persones amb Discapacitat Dr. Serra Buades, Francesc (R)
22320 - Programes d'Intervenció Socioeducativa a l'Escola
22321 - Educació Intercultural, Intervenció Socioeducativa i Immigració Dra. Morey López, Mercedes (R)
22322 - Educació per la Igualtat de Gènere Dra. Salvá Mut, Francisca (R)
22323 - Intervenció Socioeducativa en Drogodependències Campoy Carrasco, Marcos (R)
22324 - Tècniques i Programes d'Intervenció Socioed. en els Problemes de Conducta Dra. Valero de Vicente, Maria (R)
22325 - Violència de Gènere i Intervenció Socioeducativa Dra. Pozo Gordaliza, Rosario (R)
22326 - Pràctiques I d'Educació Social
22327 - Pràctiques II d'Educació Social
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social
22329 - Tècniques de Dinamització de Grups Dr. Casero Martínez, Antonio (R)
22333 - Ciutadania i Societat del Benestar Dra. Gómez Garrido, María (R)