Grau

240 crèdits - Facultat d'Educació

Educació Social tercer curs presencial

Assignatura Grup Examen Localitzacions
22314 - Formació i Inserció Sociolaboral   GRUP 01 18/01/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-03
22314 - Formació i Inserció Sociolaboral   GRUP 01 07/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-11
22315 - Intervenció Socioeducativa amb la Família   GRUP 01 22/01/2019 16:00 - 19:00
  • Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
  • Guillem Cifre de Colonya Aula B-04
22315 - Intervenció Socioeducativa amb la Família   GRUP 01 08/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-04
22316 - Pedagogia de la Delinqüència Juvenil i Penitenciària   GRUP 01 15/01/2019 16:00 - 19:00
  • Guillem Cifre de Colonya Aula A-11
  • Guillem Cifre de Colonya Aula A-12
22316 - Pedagogia de la Delinqüència Juvenil i Penitenciària   GRUP 01 06/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-12
22317 - Gerontologia Educativa   GRUP 01 10/01/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
22317 - Gerontologia Educativa   GRUP 01 04/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-16
22318 - Intervenció Socioeducativa en l'Oci   GRUP 01 14/01/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22318 - Intervenció Socioeducativa en l'Oci   GRUP 01 08/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula de videoconferència. Planta baixa, bloc A
22319 - Programes d'Intervenció Socioeducativa en Persones amb Discapacitat   GRUP 01 06/06/2019 16:00 - 19:00
  • Guillem Cifre de Colonya Aula A-11
  • Guillem Cifre de Colonya Aula A-12
22319 - Programes d'Intervenció Socioeducativa en Persones amb Discapacitat   GRUP 01 01/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-11
22320 - Programes d'Intervenció Socioeducativa a l'Escola   GRUP 01 14/06/2019 09:00 - 12:00
  • Guillem Cifre de Colonya Aula A-12
  • Guillem Cifre de Colonya Aula A-13
22320 - Programes d'Intervenció Socioeducativa a l'Escola   GRUP 01 04/07/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-12
22321 - Educació Intercultural, Intervenció Socioeducativa i Immigració   GRUP 01 10/06/2019 16:00 - 19:00 Beatriu de Pinós Aula 01
22321 - Educació Intercultural, Intervenció Socioeducativa i Immigració   GRUP 01 08/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula C-01
22322 - Educació per la Igualtat de Gènere   GRUP 01 21/06/2019 09:00 - 12:00
  • Guillem Cifre de Colonya Aula A-15
  • Guillem Cifre de Colonya Aula A-16
22322 - Educació per la Igualtat de Gènere   GRUP 01 05/07/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-13
22323 - Intervenció Socioeducativa en Drogodependències   GRUP 01 17/06/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-02
22323 - Intervenció Socioeducativa en Drogodependències   GRUP 01 09/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula C-15 Aula de Música