Escoltar

Grau d'Educació Social

240 crèdits - Facultat d'Educació

22326. Pràctiques I d'Educació Social (2019-20)

Per cursar aquesta assignatura hauràs de presentar, obligatòriament, el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Consulta més informació sobre què és i com sol·licitar-lo .
Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Pràctiques externes
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

  Requisits per a la matrícula
 • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) 120 (100%) crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus obligatòria de 1r, 2n i 3r curs
 • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) 60 (100%) crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus formació bàsica de 1r, 2n i 3r curs

Bibliografia recomanada

Aquest llistat es correspon amb la bibliografia bàsica que ofereixen les guies docents. Podeu fer click sobre qualsevol document per consultar el seu estat o tipus de consulta (disponible, en préstec, accés en línia,...). Podeu consultar les guies docents de l'assignatura a la taula d'informació de grups, sota la bibliografia. Per a més informació Deman@ , la biblioteca respon.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre

 • (1) - GRUP 1, 1S, GEDS

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Primer semestre

 • (1) - GRUP 1, 1S, GEDS

 • (2) - GRUP 2, 1S

 • (3) - GRUP 3, 1S

  • Professorat
   Carlos Vecina Merchante
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent
   Pendent
 • (4) - GRUP 4, 1S

 • (5) - GRUP 5, 1S

 • (6) - GRUP 6, 1S

 • (7) - GRUP 7, 1S

  • Professorat
   Juana Colom Bauzá
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent
   Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Primer semestre

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2014-15 podeu consultar el cercador de guies docents