Grau d'Educació Social

240 crèdits - Facultat d'Educació

22311. Programes d'Educació Ambiental (2019-20)

Per cursar aquesta assignatura hauràs de presentar, obligatòriament, el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Consulta més informació sobre què és i com sol·licitar-lo .
Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2019-20 estarà disponible en començar el curs ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S, GEDS, GEIT

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S, GEDS, GEIT

  • Professorat
   Roser Badia Cabré
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent
   Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S, GEDS, GEIT

  • Professorat
   Roser Badia Cabré
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S, GEDS, GEIT

  • Professorat
   Roser Badia Cabré
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S, GEDS

  • Professorat
   Roser Badia Cabré
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2011-12

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S, GEDS

  • Professorat
   Roser Badia Cabré
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2010-11

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S, GEDS

  • Professorat
   Roser Badia Cabré
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent