Escoltar

Grau d'Edificació

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
Títol
Oficial
Any d'inici
2009-10
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Preus públics de matrícula per crèdit . Any acadèmic 2019-20
 • 1a matrícula : 18,50¤
 • 2a matrícula : 41,12¤
 • 3a matrícula : 89,02¤
 • 4a matrícula : 123,35¤

  Competències

Competències bàsiques

 1. Resolució de problemes.
 2. Coneixement d’informàtica relatiu a l’àmbit d’estudis.
 3. Aptitud per prendre decisions.
 4. Capacitat d’anàlisi i síntesi.
 5. Aptitud per gestionar la informació.
 6. Coneixement d’una llengua estrangera.


Competències específiques

 1. Compromís ètic.
 2. Raonament crític.
 3. Aptitud per treballar en equip.
 4. Capacitat per utilitzar el temps de manera efectiva.
 5. Capacitat per a la negociació eficaç.
 6. Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.
 7. Sensibilitat cap a qüestions mediambientals.
 8. Motivació per la qualitat.
 9. Aprenentatge autònom.
 10. Sensibilitat i respecte envers el patrimoni històric.

Competències instrumentals


Competències Personals