Grau d'Edificació

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

20392. Aixecament Arquitectònic amb Noves Tecnologies (2019-20)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Optativa
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

  Requisits per la matrícula
 • cal haver cursat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 20360 - Dibuix Assistit per Ordinador
 • cal haver cursat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 20367 - Replantejaments i Topografia

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2019-20 estarà disponible en començar el curs (més informació)

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

 • (6) - GRUP 6, 2S

  • Places
   Sense límit en el període de matrícula ordinària. D'acord amb el pla específic de la facultat en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Guia docent
   Disponible a partir del 26/07/2019
  • Grup horari
   Disponible a partir del 01/07/2019

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Segon semestre

 • (6) - GRUP 6, 2S

  • Professorat
   Borja Fernández Segura
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Guia docent
   Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Període : Segon semestre

 • (6) - GRUP 6, 2S

  • Professorat
   Joan Miquel Seguí Colomar
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Guia docent