Grau d'Edificació

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

20392. Aixecament Arquitectònic amb Noves Tecnologies (2018-19)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Optativa
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

  Requisits per la matrícula
 • cal haver cursat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 20360 - Dibuix Assistit per Ordinador
 • cal haver cursat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 20367 - Replantejaments i Topografia

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Segon semestre

 • (6) - GRUP 6, 2S

  • Professorat
   Borja Fernández Segura
  • Guia docent
   Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Període : Segon semestre

 • (6) - GRUP 6, 2S

  • Professorat
   Joan Miquel Seguí Colomar
  • Guia docent