Escoltar

Grau d'Edificació

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

20392. Aixecament Arquitectònic amb Noves Tecnologies (2019-20)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Optativa
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

    Requisits per la matrícula
  • cal haver cursat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 20360 - Dibuix Assistit per Ordinador
  • cal haver cursat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 20367 - Replantejaments i Topografia

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2019-20 estarà disponible en començar el curs (més informació)

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre