Grau d'Edificació

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

20367. Replantejaments i Topografia (2019-20)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

  Requisits per la matrícula
 • cal haver cursat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 20352 - Sistemes de Representació de l'Espai
 • cal haver cursat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 20357 - Expressió Gràfica en Edificació

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2019-20 estarà disponible en començar el curs (més informació)

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

 • (6) - GRUP 6, 2S, GEED

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Període : Segon semestre

 • (6) - GRUP 6, 2S, GEED

  • Professorat
   Jeroni Perelló Vallespir, Joan Miquel Seguí Colomar
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Període : Segon semestre

 • (6) - GRUP 6, 2S

  • Professorat
   Jeroni Perelló Vallespir
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2011-12

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2010-11

Període : Segon semestre