Grau d'Edificació

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

20350. Àlgebra (2019-20)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Formació bàsica
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2019-20 estarà disponible en començar el curs (més informació)

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Primer semestre

 • (6) - GRUP 6, 1S, GEED

  • Professorat
   María del Carmen Erice Ruíz
  • Responsable
   María del Carmen Erice Ruíz
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Primer semestre

 • (6) - GRUP 6, 1S, GEED

  • Professorat
   María del Carmen Erice Ruíz
  • Responsable
   María del Carmen Erice Ruíz
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Primer semestre

 • (6) - GRUP 6, 1S, GEED

  • Professorat
   María del Carmen Erice Ruíz
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Període : Primer semestre

 • (6) - GRUP 6, 1S

  • Professorat
   María del Carmen Erice Ruíz
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Període : Primer semestre

 • (6) - GRUP 6, 1S

  • Professorat
   María del Carmen Erice Ruíz
  • Responsable
   María del Carmen Erice Ruíz
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Guia docent
 • (7) - GRUP 7, 1S, GEED

  • Professorat
   María del Carmen Erice Ruíz
  • Responsable
   María del Carmen Erice Ruíz
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2011-12

Període : Primer semestre

 • (6) - GRUP 6, 1S, GEED

  • Professorat
   María del Carmen Erice Ruíz
  • Responsable
   María del Carmen Erice Ruíz
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Guia docent
 • (7) - GRUP 7, 1S, GEED

  • Professorat
   María del Carmen Erice Ruíz
  • Responsable
   María del Carmen Erice Ruíz
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2010-11

Període : Primer semestre

 • (1) - GRUP 1, 1S, GEAM, GEED

  • Professorat
   María del Carmen Erice Ruíz
  • Responsable
   María del Carmen Erice Ruíz
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Guia docent
 • (2) - GRUP 2, 1S, GEAM, GEED