Escoltar

Grau d'Edificació

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

En què consisteix?

Aquest grau condueix a obtenir l'habilitació per exercir la professió d’arquitecte tècnic.

Què hi aprendràs?

Dirigir l'execució material de les obres d'edificació; portar el control econòmic de l'obra; redactar estudis de seguretat i salut; dur a terme activitats tècniques de càlcul i estudis de viabilitat econòmica; fer estudis i informes d’eficiència energètica; efectuar aixecaments de plànols en solars i edificis; gestionar les noves tecnologies edificatòries i participar en els processos de gestió de la qualitat en l'edificació; dirigir i gestionar l'ús i el manteniment dels edificis; assessorar tècnicament en els processos de fabricació de materials i elements utilitzats en la construcció d'edificis; gestionar el procés immobiliari en conjunt; exercir la representació tècnica de les empreses constructores a les obres d'edificació.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

Les sortides professionals i/o acadèmiques són les pròpies de la professió regulada d'enginyer d'edificació i d'arquitecte tècnic (segons Acord del Consell de Ministres de 14 de desembre de 2007). Més concretament, l'exercici de la professió lliure en l'àmbit de la construcció d'edificis, l'Administració pública, amb la realització de diverses tasques de gestió, i la supervisió i direcció a l'empresa privada.

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Enginyeria i Arquitectura
60 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 18,50¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 1.157,72¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Anselm Turmeda