Escoltar

Grau d'Economia

240 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa

L'objectiu del títol de grau d'Economia és proporcionar les habilitats i els coneixements teòrics i pràctics que permetin analitzar la realitat econòmica que ens envolta, i així fer front als seus continus i canviants reptes. Es pretén formar professionals capaços de desenvolupar tasques de gestió, assessorament i avaluació en el món econòmic i empresarial mitjançant l'estudi de tot tipus d'organitzacions (empreses, sector públic, ONG, etc.), de polítiques públiques (monetàries, fiscals, mediambientals) i de relacions entre els diferents agents econòmics (funcionament dels mercats, comerç i cooperació internacional, etc.).

El graduat en Economia assolirà, entre d'altres, les competències necessàries per ser una persona pràctica amb capacitat d'organització i adaptació, amb una visió crítica, capaç d'identificar i anticipar els problemes econòmics rellevants, de discutir i seleccionar les diferents alternatives per resoldre'ls i d'avaluar-ne els resultats. Així mateix, i per garantir l'èxit en una societat cada vegada més globalitzada, el graduat adquirirà la capacitat per comprendre la llengua anglesa i expressar-s'hi, de forma oral o escrita.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   120   30   18   12 240

Recorregut en anglès

S’ofereix la possibilitat d’aconseguir el certificat acreditatiu del Recorregut en anglès als alumnes que hagin cursat almenys 100 crèdits del grau en anglès:

  • Mínim de 60 crèdits els tres primers cursos (entre assignatures de formació bàsica i obligatòries).
  • Estada a una universitat de l’estranger, estudiant en anglès.
  • Aquests alumnes tindran reconegut el coneixement de la llengua anglesa requerit per a l'obtenció del títol.

< Més informació >

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20400 - Nocions Bàsiques de Dret Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
20600 - Entorn Econòmic Formació bàsica 6,0 Castellà, Anglès Primer semestre
20601 - Matemàtiques Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres Formació bàsica 6,0 Castellà, Anglès Primer semestre
20603 - Història Econòmica Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20604 - Sistema Fiscal Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
20605 - Microeconomia Formació bàsica 6,0 Castellà, Anglès Segon semestre
20606 - Anàlisi de Dades Econòmiques Formació bàsica 6,0 Castellà, Anglès Segon semestre
20607 - Introducció a l'Empresa Formació bàsica 6,0 Català, Castellà, Anglès Segon semestre
20608 - Optimització Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20609 - Jocs i Decisions Estratègiques Obligatòria 6,0 Català, Anglès Primer semestre
20610 - Economia del Benestar Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20611 - Estructura i Conjuntura Econòmica Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20612 - Introducció a l'Econometria Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20613 - Macroeconomia I Obligatòria 6,0 Català, Castellà Primer semestre
20614 - Organització Industrial Obligatòria 6,0 Català, Anglès Segon semestre
20615 - Economia Financera Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20616 - Sector Públic Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20617 - Microeconometria Obligatòria 6,0 Castellà, Anglès Segon semestre
20618 - Macroeconomia II Obligatòria 6,0 Català, Castellà Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20619 - Economia de la Informació Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20620 - Economia Ambiental Obligatòria 6,0 Català, Anglès Primer semestre
20621 - Anàlisi de la Informació Comptable Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20622 - Creixement Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20623 - Macroeconometria Obligatòria 6,0 Castellà, Anglès Primer semestre
20624 - Cicles i Polítiques Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20625 - Avaluació Econòmica de Projectes Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20626 - Economia del Turisme Obligatòria 6,0 Castellà, Anglès Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20627 - Economia Internacional Obligatòria 6,0 Castellà, Anglès Primer semestre
20628 - Gestió i Incentius en les Organitzacions Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20629 - Treball de Fi de Grau d'Economia Treball de fi de grau 12,0 Segon semestre
20630 - Pràctiques Externes Pràctiques externes 18,0 Castellà Segon semestre
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20632 - Anàlisi d'Enquestes i Tècniques Multivariants Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
20639 - Dret Administratiu Optativa 3,0 Castellà Primer semestre
20647 - Imposició sobre Societats Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
20648 - Imposició sobre el Consum Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
20654 - Economia Europea Optativa 6,0 Català Primer semestre
20657 - El Progrés d'Espanya a l'Ordre Internacional Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
21145 - Business English Optativa 6,0 Anglès Primer semestre, Segon semestre
20214 - Història del Món Actual Optativa 6,0 Català Segon semestre
20642 - Educació i Mercat Laboral Optativa 6,0 Català Segon semestre
20646 - Imposició sobre la Renda Personal Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20650 - Comptabilitat Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20656 - Història del Pensament Econòmic Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
21211 - Dret de Societats Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20631 - Regulació Econòmica i Polítiques de la Competència Optativa 6,0
20633 - Economia Regional i Urbana Optativa 6,0
20634 - Economia del Transport Optativa 6,0
20635 - Anàlisi Econòmica del Turisme Optativa 6,0
20636 - Tècniques d'Avaluació i Consultoria Ambiental Optativa 6,0
20637 - Avaluació de Polítiques Públiques Optativa 3,0
20638 - Gestió Pública Optativa 6,0
20640 - Pressupostació del Sector Públic Optativa 3,0
20641 - Gestió de Contractació Pública Optativa 3,0
20643 - Economia de la Salut Optativa 6,0
20644 - Política Ambiental Optativa 6,0
20645 - Finançament Autonòmic i Local Optativa 3,0
20649 - Fiscalitat Internacional Optativa 3,0
20651 - Economia del Desenvolupament Optativa 6,0
20652 - Cooperació Internacional Optativa 6,0
20653 - Internacionalització Econòmica i Comerç Exterior Optativa 6,0
20655 - Polítiques Públiques i Desenvolupament Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Disponible a partir del 23/07/2020