Escoltar

Grau

240 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa

Grau en Economia 3r curs g. 41 (m) i Optatives

Assignatura Grup Examen Localitzacions
20619 - Economia de la Informació  GRUP 41, 1S, GECO 08/01/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
20619 - Economia de la Informació  GRUP 41, 1S, GECO 12/02/2020 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
20620 - Economia Ambiental  GRUP 41, 1S, GECO 21/01/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
20620 - Economia Ambiental  GRUP 41, 1S, GECO 07/02/2020 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
20621 - Anàlisi de la Informació Comptable  GRUP 41, 1S, GECO 16/01/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
20621 - Anàlisi de la Informació Comptable  GRUP 41, 1S, GECO 06/02/2020 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
20622 - Creixement  GRUP 41, 1S, GECO, GETU 14/01/2020 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
20623 - Macroeconometria  GRUP 41, 1S, GECO, GETU 10/01/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
20623 - Macroeconometria  GRUP 41, 1S, GECO, GETU 13/02/2020 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
20624 - Cicles i Polítiques  GRUP 41, 2S, GECO 19/06/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
20624 - Cicles i Polítiques  GRUP 41, 2S, GECO 13/07/2020 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB09
20625 - Avaluació Econòmica de Projectes  GRUP 41, 2S, GECO 22/06/2020 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
20625 - Avaluació Econòmica de Projectes  GRUP 41, 2S, GECO 06/07/2020 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
20626 - Economia del Turisme  GRUP 41, 2S, GECO 12/06/2020 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
20626 - Economia del Turisme  GRUP 41, 2S, GECO 10/07/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
20642 - Educació i Mercat Laboral  GRUP 91, 2S, GECO 17/06/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
20642 - Educació i Mercat Laboral  GRUP 91, 2S, GECO 14/07/2020 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB21
20646 - Imposició sobre la Renda Personal  GRUP 91, 2S, GECO 25/06/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
20646 - Imposició sobre la Renda Personal  GRUP 91, 2S, GECO 10/07/2020 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
20646 - Imposició sobre la Renda Personal  GRUP 92, 2S, GECO 25/06/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
20646 - Imposició sobre la Renda Personal  GRUP 92, 2S, GECO 10/07/2020 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
20650 - Comptabilitat  GRUP 92, 2S, GECO 16/06/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
20650 - Comptabilitat  GRUP 92, 2S, GECO 14/07/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
21145 - Business English  GRUP 90, 2S, GECO 18/06/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
21145 - Business English  GRUP 90, 2S, GECO 03/07/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
21211 - Dret de Societats  GRUP 60, 2S, GADE, GECO 08/06/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
21211 - Dret de Societats  GRUP 60, 2S, GADE, GECO 13/07/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
21211 - Dret de Societats  GRUP 61, 2S, GADE, GECO 08/06/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
21211 - Dret de Societats  GRUP 61, 2S, GADE, GECO 13/07/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
21211 - Dret de Societats  GRUP 67, 2S, GADE, GECO 08/06/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
21211 - Dret de Societats  GRUP 67, 2S, GADE, GECO 13/07/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25