Grau

240 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa

Grau en Economia 1r curs g. 20 (m) anglès (RECORREGUT EN ANGLÈS 5-anglès 1-català 4-castellà)

Assignatura Grup Examen Localitzacions
20400 - Nocions Bàsiques de Dret   GECO 20 = GECO 21 (MATÍ) 24/01/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
20400 - Nocions Bàsiques de Dret   GECO 20 = GECO 21 (MATÍ) 06/02/2019 08:00 - 11:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
20600 - Entorn Econòmic   GRUP 20 (MATÍ) GECO ANGLÈS+GADE 50 23/01/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB09
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
20600 - Entorn Econòmic   GRUP 20 (MATÍ) GECO ANGLÈS+GADE 50 08/02/2019 08:00 - 11:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
20601 - Matemàtiques   GECO 20 (MATÍ) = GECO (21) 16/01/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
20601 - Matemàtiques   GECO 20 (MATÍ) = GECO (21) 07/02/2019 09:00 - 14:45
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres   GECO 20 (MATÍ) ANGLÈS = GADE 50 = GMA2 14/01/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB09
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres   GECO 20 (MATÍ) ANGLÈS = GADE 50 = GMA2 05/02/2019 08:00 - 11:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB09
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
20603 - Història Econòmica   GRUP 20+21 (MATÍ) GECO 09/01/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
20603 - Història Econòmica   GRUP 20+21 (MATÍ) GECO 04/02/2019 11:00 - 14:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
20604 - Sistema Fiscal   GRUP 20 GECO + 50 GADE (MATÍ) 14/06/2019 11:00 - 14:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB09
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB21
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
20604 - Sistema Fiscal   GRUP 20 GECO + 50 GADE (MATÍ) 05/07/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB09
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB21
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
20605 - Microeconomia   GRUP 20 (MATÍ) GECO ANGLÈS+GADE50 18/06/2019 09:00 - 13:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB09
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB21
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
20605 - Microeconomia   GRUP 20 (MATÍ) GECO ANGLÈS+GADE50 12/07/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB21
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
20606 - Anàlisi de Dades Econòmiques   GRUP 20 (MATÍ) GECO ANGLÈS + GADE 50 = GMA2 06/06/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
20606 - Anàlisi de Dades Econòmiques   GRUP 20 (MATÍ) GECO ANGLÈS + GADE 50 = GMA2 15/07/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB21
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
20607 - Introducció a l'Empresa   GECO 20 (MATÍ) (ANGLÈS) = GADE 50 = GMA2 20/06/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB09
20607 - Introducció a l'Empresa   GECO 20 (MATÍ) (ANGLÈS) = GADE 50 = GMA2 08/07/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
20608 - Optimització   GECO 20 (MATÍ) = GECO 21 10/06/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
20608 - Optimització   GECO 20 (MATÍ) = GECO 21 08/07/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05