Escoltar

Grau

240 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa

GECO Palma Optatives

Assignatura Grup Examen Localitzacions
20632 - Anàlisi d'Enquestes i Tècniques Multivariants  GRUP 91, 1S, GECO 07/02/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB21
20639 - Dret Administratiu  GRUP 92, 1S, GECO 22/01/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
20639 - Dret Administratiu  GRUP 92, 1S, GECO 12/02/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB21
20642 - Educació i Mercat Laboral  GRUP 91, 2S, GECO 17/06/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
20642 - Educació i Mercat Laboral  GRUP 91, 2S, GECO 14/07/2020 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB21
20646 - Imposició sobre la Renda Personal  GRUP 91, 2S, GECO 25/06/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
20646 - Imposició sobre la Renda Personal  GRUP 91, 2S, GECO 10/07/2020 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
20646 - Imposició sobre la Renda Personal  GRUP 92, 2S, GECO 25/06/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
20646 - Imposició sobre la Renda Personal  GRUP 92, 2S, GECO 10/07/2020 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
20647 - Imposició sobre Societats  GRUP 91, 1S, GECO 09/01/2020 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
20647 - Imposició sobre Societats  GRUP 91, 1S, GECO 10/02/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
20648 - Imposició sobre el Consum  GRUP 92, 1S, GECO 23/01/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
20648 - Imposició sobre el Consum  GRUP 92, 1S, GECO 13/02/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
20650 - Comptabilitat  GRUP 92, 2S, GECO 16/06/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
20650 - Comptabilitat  GRUP 92, 2S, GECO 14/07/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
20654 - Economia Europea  GRUP 92, 1S, GECO 13/01/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB21
20654 - Economia Europea  GRUP 92, 1S, GECO 11/02/2020 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
20656 - Història del Pensament Econòmic  GRUP 92, 2S, GECO 15/06/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
20656 - Història del Pensament Econòmic  GRUP 92, 2S, GECO 10/07/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB11
20657 - El Progrés d'Espanya a l'Ordre Internacional  GRUP 92, 1S, GECO 14/01/2020 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
20657 - El Progrés d'Espanya a l'Ordre Internacional  GRUP 92, 1S, GECO 14/02/2020 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
21145 - Business English  GRUP 90, 2S, GECO 18/06/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
21145 - Business English  GRUP 90, 2S, GECO 03/07/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
21145 - Business English  GRUP 91, 1S, GECO 15/01/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
21145 - Business English  GRUP 91, 1S, GECO 11/02/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
21145 - Business English  GRUP 92, 2S, GECO 18/06/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
21145 - Business English  GRUP 92, 2S, GECO 03/07/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
21211 - Dret de Societats  GRUP 60, 2S, GADE, GECO 08/06/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
21211 - Dret de Societats  GRUP 60, 2S, GADE, GECO 13/07/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
21211 - Dret de Societats  GRUP 61, 2S, GADE, GECO 08/06/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
21211 - Dret de Societats  GRUP 61, 2S, GADE, GECO 13/07/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
21211 - Dret de Societats  GRUP 67, 2S, GADE, GECO 08/06/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
21211 - Dret de Societats  GRUP 67, 2S, GADE, GECO 13/07/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25