Grau

240 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa

GECO Palma Optatives

Assignatura Grup Examen Localitzacions
20214 - Història del Món Actual   ESTUDIS GECO (MATEIX HORARI MATÍ) 14/06/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-16
20214 - Història del Món Actual   ESTUDIS GECO (MATEIX HORARI MATÍ) 04/07/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-18
20632 - Anàlisi d'Enquestes i Tècniques Multivariants   OPTATIVA GRUP 91 GECO MATÍ = GADE 81= GAID 33 05/02/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
20639 - Dret Administratiu   OPTATIVA GRUP 92 GECO HORABAIXA = GADE 82 (GG) 23/01/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
20639 - Dret Administratiu   OPTATIVA GRUP 92 GECO HORABAIXA = GADE 82 (GG) 07/02/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
20642 - Educació i Mercat Laboral   OPTATIVA GRUP 91 GECO MATI = GADE 81 + GTUR 42 + GAID 33 14/06/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
20642 - Educació i Mercat Laboral   OPTATIVA GRUP 91 GECO MATI = GADE 81 + GTUR 42 + GAID 33 15/07/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
20646 - Imposició sobre la Renda Personal   OPTATIVA GRUP 91 GECO MATI = GADE 81 21/06/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
20646 - Imposició sobre la Renda Personal   OPTATIVA GRUP 91 GECO MATI = GADE 81 08/07/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
20646 - Imposició sobre la Renda Personal   OPTATIVA GRUP 92 GECO HORABAIXA = GADE 82 21/06/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
20646 - Imposició sobre la Renda Personal   OPTATIVA GRUP 92 GECO HORABAIXA = GADE 82 08/07/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
20647 - Imposició sobre Societats   OPTATIVA GRUP 91 GECO MATI = GADE 81 09/01/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB09
20647 - Imposició sobre Societats   OPTATIVA GRUP 91 GECO MATI = GADE 81 06/02/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
20648 - Imposició sobre el Consum   OPTATIVA GRUP 92 GECO HORABAIXA = GADE 82 11/01/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
20648 - Imposició sobre el Consum   OPTATIVA GRUP 92 GECO HORABAIXA = GADE 82 08/02/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
20650 - Comptabilitat   OPTATIVA GRUP 92 GECO HORABAIXA 17/06/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
20650 - Comptabilitat   OPTATIVA GRUP 92 GECO HORABAIXA 15/07/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
20654 - Economia Europea   OPTATIVA GRUP 92 GECO HORABAIXA + GTUR 42 18/01/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
20654 - Economia Europea   OPTATIVA GRUP 92 GECO HORABAIXA + GTUR 42 06/02/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB21
20656 - Història del Pensament Econòmic   OPTATIVA GRUP 92 GECO HORABAIXA 19/06/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
20656 - Història del Pensament Econòmic   OPTATIVA GRUP 92 GECO HORABAIXA 08/07/2019 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB11
20657 - El Progrés d'Espanya a l'Ordre Internacional   OPTATIVA GRUP 92 GECO HORABAIXA + GTUR 42 14/01/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
20657 - El Progrés d'Espanya a l'Ordre Internacional   OPTATIVA GRUP 92 GECO HORABAIXA + GTUR 42 08/02/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
21145 - Business English   GECO (90) MATÍ (GG-X01) + GGEO (GG-X01) 10/06/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Sala d'actes. Primera planta
21145 - Business English   GECO (90) MATÍ (GG-X01) + GGEO (GG-X01) 10/06/2019 16:00 - 19:00
21145 - Business English   GECO (90) MATÍ (GG-X01) + GGEO (GG-X01) 04/07/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Sala d'actes. Primera planta
21145 - Business English   GECO (90) MATÍ (GG-X01) + GGEO (GG-X01) 04/07/2019 16:00 - 19:00
21145 - Business English   GECO (91) MATÍ (GG-X01) + GAID (33) (GG-X01) 15/01/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
21145 - Business English   GECO (91) MATÍ (GG-X01) + GAID (33) (GG-X01) 06/02/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
21145 - Business English   GECO (92) HORABAIXA 92-83GG-X01-X02-X03+GADE + GRLA-GAID (03-33) X01 10/06/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Sala d'actes. Primera planta
21145 - Business English   GECO (92) HORABAIXA 92-83GG-X01-X02-X03+GADE + GRLA-GAID (03-33) X01 04/07/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Sala d'actes. Primera planta
21211 - Dret de Societats   GRUP 60 GADE-GECO (MATÍ) 18/06/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
21211 - Dret de Societats   GRUP 60 GADE-GECO (MATÍ) 12/07/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
21211 - Dret de Societats   GRUP 61 GADE-GECO (MATÍ) 18/06/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
21211 - Dret de Societats   GRUP 61 GADE-GECO (MATÍ) 12/07/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
21211 - Dret de Societats   GRUP 67 GADE-GECO (HORABAIXA) 18/06/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
21211 - Dret de Societats   GRUP 67 GADE-GECO (HORABAIXA) 12/07/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08