Escoltar

Grau d'Economia

240 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa

20214. Història del Món Actual (2019-20)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Optativa
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

 • (91) - GRUP 91, 2S, GECO

  • Professorat
  • Places
   Sense límit en el període de matrícula ordinària. D'acord amb el pla específic de la facultat en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent
  • Grup horari
   • GECO-MÒDUL: GLOBALITZACIÓ I ORGANISMES INTERNACIONALS (Optatives) - cronograma - No hi ha cap examen definit per a aquest grup horari d'aquest pla d'estudis
   • GECO Palma Optatives - cronograma - No hi ha cap examen definit per a aquest grup horari d'aquest pla d'estudis
   • Grau en Economia 3r curs g. 40 (m) (RECORREGUT EN ANGLÈS) i Optatives - cronograma - No hi ha cap examen definit per a aquest grup horari d'aquest pla d'estudis
   • Grau en Economia 3r curs g. 41 (m) i Optatives - cronograma - No hi ha cap examen definit per a aquest grup horari d'aquest pla d'estudis
   • Grau en Economia 3r curs g. 42 (h) i Optatives - cronograma - No hi ha cap examen definit per a aquest grup horari d'aquest pla d'estudis

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Segon semestre

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2014-15 podeu consultar el cercador de guies docents