Escoltar

Grau d'Economia

240 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa

En què consisteix?

L’objectiu del títol de grau d’Economia és proporcionar les habilitats i els coneixements teòrics i pràctics que permetin analitzar la realitat econòmica que ens envolta, i així fer front als seus continus i canviants reptes. Es pretén formar professionals capaços de desenvolupar tasques de gestió, assessorament i avaluació en el món econòmic i empresarial mitjançant l’estudi de tot tipus d’organitzacions, de polítiques públiques i de relacions entre els diferents agents econòmics.

Què hi aprendràs?

El graduat en Economia assolirà, entre d’altres, les competències necessàries per ser una persona pràctica amb capacitat d’organització i adaptació, amb una visió crítica, capaç d’identificar i anticipar els problemes econòmics rellevants, de discutir i seleccionar les diferents alternatives per resoldre’ls i d’avaluar-ne els resultats.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

El grau d'Economia permet accedir a un gran ventall de sortides professionals, moltes d'àmpliament demanades en la societat actual. El graduat podrà treballar per a qualsevol tipus d'empresa o organització, en l'àmbit públic o privat, nacional o internacional, o crear la seva pròpia empresa. En definitiva, les sortides professionals engloben la pràctica totalitat de sectors o activitats econòmiques. 

Entre les principals sortides professionals i/o acadèmiques cal destacar:

 1. Assessor i consultor mediambiental
 2. Assessor i consultor urbanístic
 3. Assessor i consultor turístic
 4. Assessor i consultor fiscal
 5. Assessor econòmic en organismes internacionals (ONU, BCE, UE...)
 6. Assessor econòmic en projectes de desenvolupament i cooperació i ONG
 7. Inspector d'hisenda
 8. Tècnic del Govern
 9. Economista de l'Estat
 10. Interventor
 11. Analista de serveis d'estudis econòmics
 12. Analista financer internacional  
 13. Director i gestor d'empreses
 14. Director general o cap de secció d'organismes públics o empreses
 15. Tècnic en avaluació de riscs
 16. Tècnic en avaluació de projectes i inversions
 17. Gestor de patrimonis
 18. Professor d'institut o d'universitat
 19. Investigador

 

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Ciències Socials i Jurídiques
  90 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 13,53¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 859,52¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Gaspar Melchor de Jovellanos