Escoltar

Grau d'Economia

240 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa

En què consisteix?

L’objectiu del títol de grau d’Economia és proporcionar les habilitats i els coneixements teòrics i pràctics que permetin analitzar la realitat econòmica que ens envolta, i així fer front als seus continus i canviants reptes. Es pretén formar professionals capaços de desenvolupar tasques de gestió, assessorament i avaluació en el món econòmic i empresarial mitjançant l’estudi de tot tipus d’organitzacions, de polítiques públiques i de relacions entre els diferents agents econòmics.

Què hi aprendràs?

El graduat en Economia assolirà, entre d’altres, les competències necessàries per ser una persona pràctica amb capacitat d’organització i adaptació, amb una visió crítica, capaç d’identificar i anticipar els problemes econòmics rellevants, de discutir i seleccionar les diferents alternatives per resoldre’ls i d’avaluar-ne els resultats.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

El grau d'Economia permet accedir a un gran ventall de sortides professionals, moltes d'àmpliament demanades en la societat actual. El graduat podrà treballar per a qualsevol tipus d'empresa o organització, en l'àmbit públic o privat, nacional o internacional, o crear la seva pròpia empresa. En definitiva, les sortides professionals engloben la pràctica totalitat de sectors o activitats econòmiques. 

Entre les principals sortides professionals i/o acadèmiques cal destacar:

 1. Assessor i consultor mediambiental
 2. Assessor i consultor urbanístic
 3. Assessor i consultor turístic
 4. Assessor i consultor fiscal
 5. Assessor econòmic en organismes internacionals (ONU, BCE, UE...)
 6. Assessor econòmic en projectes de desenvolupament i cooperació i ONG
 7. Inspector d'hisenda
 8. Tècnic del Govern
 9. Economista de l'Estat
 10. Interventor
 11. Analista de serveis d'estudis econòmics
 12. Analista financer internacional  
 13. Director i gestor d'empreses
 14. Director general o cap de secció d'organismes públics o empreses
 15. Tècnic en avaluació de riscs
 16. Tècnic en avaluació de projectes i inversions
 17. Gestor de patrimonis
 18. Professor d'institut o d'universitat
 19. Investigador

 

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol.

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Ciències Socials i Jurídiques
  90 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 13,53¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 859,52¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Gaspar Melchor de Jovellanos