Escoltar

Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Pla 2015)

324 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  72   204   18   18   12 324

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20500 - Introducció al Turisme Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
20526 - Règim Fiscal Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20600 - Entorn Econòmic Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20601 - Matemàtiques Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres Formació bàsica 6,0 Anglès Primer semestre
21100 - Geografia del Turisme Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
20501 - Recursos Territorials Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
20502 - Anglès I Formació bàsica 6,0 Anglès Segon semestre
20503 - Gestió del Patrimoni Cultural Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20504 - Dret Públic del Turisme Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
20606 - Anàlisi de Dades Econòmiques Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
20607 - Introducció a l'Empresa Formació bàsica 6,0 Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20506 - Anglès II Obligatòria 6,0 Anglès Primer semestre
20509 - Màrqueting Turístic I Obligatòria 6,0 Anglès Primer semestre
20511 - Comptabilitat Financera I Obligatòria 6,0 Primer semestre
20515 - Operacions i Processos en Empreses Turístiques Obligatòria 6,0 Primer semestre
20612 - Introducció a l'Econometria Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20613 - Macroeconomia I Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20615 - Economia Financera Obligatòria 6,0 Primer semestre
20512 - Comptabilitat Financera II Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20514 - Contractació Turística Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20605 - Microeconomia Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
20618 - Macroeconomia II Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20505 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20518 - Anglès III Obligatòria 6,0 Anglès Primer semestre
20609 - Jocs i Decisions Estratègiques Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20610 - Economia del Benestar Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20611 - Estructura i Conjuntura Econòmica Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20516 - Finances Empresarials Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20614 - Organització Industrial Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20616 - Sector Públic Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20617 - Microeconometria Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20507 - Francès I Obligatòria 6,0 Francès Primer semestre
20508 - Alemany I Obligatòria 6,0 Alemany Primer semestre
20519 - Màrqueting Turístic II Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20619 - Economia de la Informació Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20622 - Creixement Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20623 - Macroeconometria Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20517 - Intermediació Turística Obligatòria 6,0 Anglès Segon semestre
20521 - Economia Ambiental en Espais Turístics Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20522 - Direcció Estratègica Obligatòria 6,0 Anglès Segon semestre
20523 - Francès II Obligatòria 6,0 Francès Segon semestre
20524 - Alemany II Obligatòria 6,0 Alemany Segon semestre
20525 - Gestió de la Qualitat i Atenció al Client Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20624 - Cicles i Polítiques Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de cinquè curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20528 - Alemany III Obligatòria 6,0 Alemany Primer semestre
20627 - Economia Internacional Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20625 - Avaluació Econòmica de Projectes Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20660 - Pràctiques Externes Pràctiques externes 18,0 Segon semestre
20661 - Treball de Fi de Grau Treball de fi de grau 12,0 Segon semestre
20527 - Francès III Obligatòria 6,0
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20654 - Economia Europea Optativa 6,0 Primer semestre
20657 - El Progrés d'Espanya a l'Ordre Internacional Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
20214 - Història del Món Actual Optativa 6,0 Català Segon semestre
20542 - Economia del Transport Aeri Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
20642 - Educació i Mercat Laboral Optativa 6,0 Segon semestre
20633 - Economia Regional i Urbana Optativa 6,0
20634 - Economia del Transport Optativa 6,0
20649 - Fiscalitat Internacional Optativa 3,0

Calendari, especificat per grups horaris

Disponible a partir del 23/07/2020