Escoltar

Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Pla 2015)

Cita prèvia

324 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

En què consisteix?

Les facultats d’Economia i Empresa i de Turisme han dissenyat un itinerari curricular estructurat en 5 cursos amb un total de 324 crèdits. D’aquesta manera, el seu alumnat té la possibilitat d’obtenir els dos títols de graduat/ada amb un període de temps raonable. La proposta està en línia en les demandes del món professional de les nostres illes, format en gran mesura per empreses i institucions turístiques i en línia amb l’impuls al turisme sostenible i a la internacionalització que la nostra universitat inclou a les seves línies estratègiques. D’aquesta forma es pretén que la doble titulació tingui caràcter de multilingüe, amb especial atenció a l’idioma anglès, en què s’impartiran determinades assignatures.

Què hi aprendràs?

Assoliràs, entre d’altres, les competències necessàries per ser una persona pràctica amb capacitat d’organització i adaptació, amb una visió crítica, capaç d’identificar i anticipar els problemes econòmics rellevants, de discutir i seleccionar les diferents alternatives per resoldre’ls i d’avaluar-ne els resultats. També s’assoliran competències en gestió d’empreses turístiques i economia del turisme, amb un alt nivell de formació en idiomes (anglès, francès i/o alemany), així com d’altres disciplines com el dret, la geografia i la gestió del patrimoni cultural.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

El graduat podrà treballar per a qualsevol tipus d'empresa o organització, especialment a l’àmbit turístic i en l'àmbit públic o privat, nacional o internacional o crear la seva pròpia empresa. Això li permetrà accedir a un gran ventall de sortides professionals, moltes d'àmpliament demanades en la societat actual. En definitiva, les sortides professionals engloben la pràctica totalitat de sectors o activitats econòmiques. Entre les principals sortides professionals i/o acadèmiques cal destacar:

 • Assessor i consultor mediambiental
 • Assessor i consultor urbanístic
 • Assessor i consultor turístic
 • Assessor i consultor fiscal
 • Assessor econòmic en organismes internacionals (ONU, BCE, UE...)
 • Assessor econòmic en projectes de desenvolupament i cooperació i ONG
 • Inspector d'hisenda
 • Tècnic del Govern
 • Economista de l'Estat
 • Interventor
 • Analista de serveis d'estudis econòmics
 • Analista financer internacional
 • Director i gestor d'empreses
 • Director general o cap de secció d'organismes públics o empreses
 • Tècnic en avaluació de riscs
 • Tècnic en avaluació de projectes i inversions
 • Gestor de patrimonis
 • Professor d'institut o d'universitat
 • Investigador

A l’àmbit de les empreses i institucions turístiques:

 • Empreses d’allotjament: director d'hotel, subdirector d'hotel, director o coordinador de departament (reserves, recepció, compres, gestió d’ingressos – revenue management, gestió de costos, màrqueting, gestió de recursos humans, director de polítiques estratègiques i d'expansió, etc.)
 • Agències de viatges, agències on line, tour operadors: comercialització de productes, gestió i creació de nous productes, gestió de clients, negociació amb proveïdors, processos d'integració i expansió, tècniques de venda i màrqueting, etc.
 • Empreses de temps lliure i organització d'esdeveniments (congressos, fires, reunions de negocis, presentacions de productes, etc.)
 • Companyies de transport (companyies aèries, empreses de creuers, flotes de lloguer de cotxes, etc.): comercialització de productes, gestió de clients, negociació amb proveïdors, tècniques de venda i màrqueting, etc.
 • Administracions i organismes públics (Conselleria de Turisme, Ajuntaments i altres entitats dedicades a la promoció del turisme, etc): promoció i gestió de destins turístics, gestió de campanyes promocionals, elaboració d'estadístiques i informes turístics, etc.

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial - GECO

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial - GTUR

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Ciències Socials i Jurídiques
No s'ofereixen places de nou ingrés per extinció de pla
324 crèdits. 5 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès, Alemany, Francès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 13,53¤ (*)

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Gaspar Melchor de Jovellanos