Escoltar

Grau

Notes de tall de Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme

Només se presenten els processos als quals hi ha canvis respecte a la nota de tall i/o a la llista d'espera

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 13/09/2019
7,374 A* 16 1 (JUN) 17/07/2019

Esportistes d'alt nivell

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 13/09/2019


Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 13/09/2019

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 13/09/2019

  • PAU i Cicles Formatius
  • Esportistes d'alt nivell (Sense sol·licituds)
  • Persones amb discapacitat (Sense sol·licituds)
  • Titulats universitaris (Sense sol·licituds)
  • Més grans de 25 anys (Sense sol·licituds)
  • Més grans de 40 anys (Sense sol·licituds)
  • Més grans de 45 anys (Sense sol·licituds)
  • Canvi d’universitat i/o d’estudis (Sense sol·licituds)
  • Estudis estrangers no homologats (Sense sol·licituds)

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 19/09/2018

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
10,006 A* 13 11 (JUN) 25/09/2017
10,006 A* 14 4 (JUN) 31/07/2017
10,428 A* 25 2 (JUN) 19/07/2017
11,646 A* 46 1 (JUN) 13/07/2017Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 11 (JUN) 25/09/2017

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,640 A* 1 11 (JUN) 25/09/2017
7,640 A* 3 1 (JUN) 13/07/2017Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 2 (SET) 20/09/2017
5,980 C* 1 1 (SET) 11/09/2017
5,000 2 (JUN) 30/06/2017