Escoltar

Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme

330 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme a extingir .

Les Facultats d’Economia i Empresa i de Turisme, tenen la intenció d’oferir la doble titulació d’Economia i Turisme, amb l’objectiu que el seu alumnat tingui la possibilitat d’obtenir els dos títols de graduat/ada en un període de temps raonable.

Les sinèrgies d’ambdues titulacions s’han posat de manifest els darrers anys, on cada vegada més alumnes graduats en un del dos graus cursen l’altre grau. Les taules de reconeixement existents entre els dos graus, han permès dissenyar una oferta formativa que suposa un atractiu per l’alumnat dins l’oferta de la nostra institució. En aquest sentit, la UIB ha de vetllar perquè aquest alumnat assoleixi les competències pròpies de cadascuna de les dues titulacions. Aquesta oferta formativa no suposa un títol o pla d’estudis nou, per tant, no és susceptible d’avaluació tècnica per part d’una agència externa o de verificació per part del Consell d’Universitats. Més bé, es tracta d’una organització interna de la institució per donar facilitats a l’alumnat per tal d’obtenir dos títols independents.

La UIB ha dissenyat un itinerari curricular estructurat en 5 cursos amb un total de 324 crèdits. La proposta està en línia en les demandes del món professional de les nostres illes, format en gran mesura per empreses i institucions turístiques i en línia amb l’ impuls al turisme sostenible i a la internacionalització que la nostra Universitat inclou a les seves línies estratègiques. D’aquesta forma és pretén que la doble titulació tingui caràcter de multilingüe, amb especial atenció a l’ idioma anglès, en que s’impartiran determinades assignatures.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  78   216     18   18 330

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20400 - Nocions Bàsiques de Dret Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
20500 - Introducció al Turisme Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
20600 - Entorn Econòmic Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
20601 - Matemàtiques Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
20603 - Història Econòmica Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20503 - Gestió del Patrimoni Cultural Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20604 - Sistema Fiscal Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
20605 - Microeconomia Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
20606 - Anàlisi de Dades Econòmiques Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
20607 - Introducció a l'Empresa Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
20608 - Optimització Formació bàsica 6,0 Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20509 - Màrqueting Turístic I Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20609 - Jocs i Decisions Estratègiques Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20610 - Economia del Benestar Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20611 - Estructura i Conjuntura Econòmica Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20612 - Introducció a l'Econometria Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20613 - Macroeconomia I Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20502 - Anglès I Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20614 - Organització Industrial Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20615 - Economia Financera Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20616 - Sector Públic Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20617 - Microeconometria Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20618 - Macroeconomia II Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20506 - Anglès II Obligatòria 6,0 Anglès Primer semestre
20619 - Economia de la Informació Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20620 - Economia Ambiental Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20621 - Anàlisi de la Informació Comptable Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20622 - Creixement Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20623 - Macroeconometria Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20514 - Contractació Turística Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20516 - Finances Empresarials Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20519 - Màrqueting Turístic II Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20522 - Direcció Estratègica Obligatòria 6,0 Anglès Segon semestre
20624 - Cicles i Polítiques Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20625 - Avaluació Econòmica de Projectes Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20505 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà Obligatòria 6,0 Anglès Primer semestre
20507 - Francès I Obligatòria 6,0 Primer semestre
20508 - Alemany I Obligatòria 6,0 Alemany Primer semestre
20515 - Operacions i Processos en Empreses Turístiques Obligatòria 6,0 Anglès Primer semestre
20627 - Economia Internacional Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20517 - Intermediació Turística Obligatòria 6,0 Anglès Segon semestre
20523 - Francès II Obligatòria 6,0 Segon semestre
20524 - Alemany II Obligatòria 6,0 Segon semestre
20525 - Gestió de la Qualitat i Atenció al Client Obligatòria 6,0 Anglès Segon semestre
20650 - Comptabilitat Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20518 - Anglès III Obligatòria 6,0
Assignatures de cinquè curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20527 - Francès III Obligatòria 6,0
20528 - Alemany III Obligatòria 6,0
20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme Treball de fi de grau 6,0
20629 - Treball de Fi de Grau d'Economia Treball de fi de grau 12,0
20630 - Pràctiques Externes Pràctiques externes 18,0

Calendari, especificat per grups horaris

Disponible a partir del 23/07/2020