Escoltar

Grau de Dret

240 crèdits - Facultat de Dret

En què consisteix?

Aquest títol facilitarà a l'estudiant una formació generalista que asseguri l'adquisició d'uns coneixements jurídics bàsics.

Què hi aprendràs?

Es promourà la curiositat i l'afany per aconseguir nivells més especialitzats de coneixement, i es donarà una formació pràctica en aquelles competències i habilitats que són més necessàries per al conjunt de professions jurídiques, com per exemple, exposar idees, proposar solucions jurídiques amb ordre, concisió i precisió, manejar les fonts instrumentals, comprendre i analitzar textos jurídics, tenir capacitat crítica i manejar les tecnologies de la informació.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

Advocat i procurador (prèvia superació del corresponent Màster oficial i de l'examen estatal d'accés); jutge, fiscal, secretari judicial, notari, registrador, advocat de l'Estat, Inspector d'Hisenda o de Treball, Tècnic de l'Administració civil de l'Estat o de les comunitats autònomes, diplomàtic, funcionari d'organitzacions internacionals, etc. (prèvia superació de la corresponent oposició); assessoria jurídica d'empreses, sindicats, ONGs, etc .; professor universitari de disciplines jurídiques (prèvia superació del doctorat i de la corresponent oposició), etc.

Els estudiants de GDRE disposen d'un servei d'orientació professional ( "OpenDer"), amb tutories a càrrec dels professors de la Facultat responsables d'aquest servei, col·loquis amb diversos professionals del món del Dret i informació sobre les diferents sortides professionals a la intranet de la Facultat. També poden seguir notícies sobre sortides professionals en el compte de Twitter @OpenDerUIB.

 

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Ciències Socials i Jurídiques
200 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 11,59¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 743,12¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Gaspar Melchor de Jovellanos