Escoltar

Grau

240 crèdits - Facultat de Dret

Grau de Dret - 1r Curs - Grup 02 - Palma (Matí)

Assignatura Grup Examen Localitzacions
20400 - Nocions Bàsiques de Dret  GRUP 2, 1S, GDRE 23/01/2020 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA04
20400 - Nocions Bàsiques de Dret  GRUP 2, 1S, GDRE 10/02/2020 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
20401 - Teoria General del Dret  GRUP 2, 1S, GDRE 21/01/2020 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA02B
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
20401 - Teoria General del Dret  GRUP 2, 1S, GDRE 11/02/2020 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
20402 - Història del Dret  GRUP 2, 1S, GDRE, GHIS 08/01/2020 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA02B
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
20402 - Història del Dret  GRUP 2, 1S, GDRE, GHIS 12/02/2020 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
20403 - Introducció al Dret Jurisdiccional  GRUP 2, 2S, GDRE 08/06/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA06
20403 - Introducció al Dret Jurisdiccional  GRUP 2, 2S, GDRE 10/07/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
20404 - Estat, Sistemes Polítics i Constitució  GRUP 2, 2S, GDRE 12/06/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA02B
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
20404 - Estat, Sistemes Polítics i Constitució  GRUP 2, 2S, GDRE 13/07/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA04
20405 - Dret Internacional Públic  GRUP 2, 2S, GDRE 18/06/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA05
20405 - Dret Internacional Públic  GRUP 2, 2S, GDRE 15/07/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA01
20406 - Fonts del Dret I  GRUP 2, 2S, GDRE 22/06/2020 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
20406 - Fonts del Dret I  GRUP 2, 2S, GDRE 15/07/2020 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA01
20407 - Fonts del Dret II  GRUP 2, 2S, GDRE 25/06/2020 10:00 - 13:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA22B
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA23
20407 - Fonts del Dret II  GRUP 2, 2S, GDRE 10/07/2020 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
20600 - Entorn Econòmic  GRUP 2, 1S, GDRE 14/01/2020 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA02B
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
20600 - Entorn Econòmic  GRUP 2, 1S, GDRE 14/02/2020 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
21101 - Territori i Societat  GRUP 2, 1S, GDRE 10/01/2020 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA06
21101 - Territori i Societat  GRUP 2, 1S, GDRE 13/02/2020 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03