Grau

240 crèdits - Facultat de Dret

Grau de Dret - 1r Curs - Grup 01 - Palma (Matí)

Assignatura Grup Examen Localitzacions
20400 - Nocions Bàsiques de Dret   GRUP 01 (MATÍ) GDRE 08/01/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA02
20400 - Nocions Bàsiques de Dret   GRUP 01 (MATÍ) GDRE 04/02/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA06
20401 - Teoria General del Dret   GRUP 01 (MATI) GDRE 22/01/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA02
20401 - Teoria General del Dret   GRUP 01 (MATI) GDRE 08/02/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA06
20402 - Història del Dret   GRUP 01 (MATÍ) GDRE 14/01/2019 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA01
20402 - Història del Dret   GRUP 01 (MATÍ) GDRE 06/02/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA06
20403 - Introducció al Dret Jurisdiccional   GRUP 01 (MATÍ) GDRE 13/06/2019 13:00 - 14:30 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA01
20403 - Introducció al Dret Jurisdiccional   GRUP 01 (MATÍ) GDRE 08/07/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA05
20404 - Estat, Sistemes Polítics i Constitució   GRUP 01 (MATÍ) GDRE 06/06/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
20404 - Estat, Sistemes Polítics i Constitució   GRUP 01 (MATÍ) GDRE 04/07/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA05
20405 - Dret Internacional Públic   GRUP 01 (MATÍ) GDRE 10/06/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA02
20405 - Dret Internacional Públic   GRUP 01 (MATÍ) GDRE 05/07/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA05
20406 - Fonts del Dret I   GRUP 01 (MATÍ) GDRE 17/06/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA04
20406 - Fonts del Dret I   GRUP 01 (MATÍ) GDRE 10/07/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA05
20407 - Fonts del Dret II   GRUP 01 (MATÍ) GDRE 19/06/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA04
20407 - Fonts del Dret II   GRUP 01 (MATÍ) GDRE 12/07/2019 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA05
20600 - Entorn Econòmic   GRUP 01 (MATÍ) GDRE 16/01/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA02
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA02B
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA06
20600 - Entorn Econòmic   GRUP 01 (MATÍ) GDRE 07/02/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA06
21101 - Territori i Societat   GRUP 01 (MATÍ) GDRE 10/01/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA04
21101 - Territori i Societat   GRUP 01 (MATÍ) GDRE 05/02/2019 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA06