Escoltar

Grau de Dret a Menorca

240 crèdits - Facultat de Dret

En què consisteix?

Aquest títol facilitarà a l'estudiant una formació generalista que asseguri l'adquisició d'uns coneixements jurídics bàsics.

Què hi aprendràs?

Es promourà la curiositat i l'afany per aconseguir nivells més especialitzats de coneixement, i es donarà una formació pràctica en aquelles competències i habilitats que són més necessàries per al conjunt de professions jurídiques, com per exemple, exposar idees, proposar solucions jurídiques amb ordre, concisió i precisió, manejar les fonts instrumentals, comprendre i analitzar textos jurídics, tenir capacitat crítica i manejar les tecnologies de la informació.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

Advocat i procurador (prèvia superació del corresponent Màster oficial i de l'examen estatal d'accés); jutge, fiscal, secretari judicial, notari, registrador, advocat de l'Estat, Inspector d'Hisenda o de Treball, Tècnic de l'Administració civil de l'Estat o de les comunitats autònomes, diplomàtic, funcionari d'organitzacions internacionals, etc. (prèvia superació de la corresponent oposició); assessoria jurídica d'empreses, sindicats, ONGs, etc .; professor universitari de disciplines jurídiques (prèvia superació del doctorat i de la corresponent oposició), etc.

Els estudiants de GDRE disposen d'un servei d'orientació professional ( "OpenDer"), amb tutories a càrrec dels professors de la Facultat responsables d'aquest servei, col·loquis amb diversos professionals del món del Dret i informació sobre les diferents sortides professionals a la intranet de la Facultat. També poden seguir notícies sobre sortides professionals en el compte de Twitter @OpenDerUIB.

 

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol.

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Ciències Socials i Jurídiques
  30 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 11,59¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 743,12¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Gaspar Melchor de Jovellanos