Escoltar

Grau de Dret a Eivissa

240 crèdits - Facultat de Dret

20461. Dret Processal Civil Internacional (2019-20)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Optativa
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

    Requisits per a la matrícula
  • cal haver cursat l'assignatura 20419 - El Procés Civil de Declaració
  • cal haver superat 156 crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus obligatòria, optativa, treball fi de grau, pràctiques externes i formació bàsica

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període : Segon semestre

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2014-15 podeu consultar el cercador de guies docents