Grau de Dret a Eivissa

240 crèdits - Facultat de Dret

20431. Dret Tributari: Part Especial (2019-20)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

    Requisits per la matrícula
  • cal haver cursat l'assignatura 20426 - Dret Financer i Tributari. Part General

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2019-20 estarà disponible en començar el curs (més informació)

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre

  • (11) - GRUP 11, 1S, EIVISSA, GDRE