Escoltar

Grau de Dret a Eivissa

240 crèdits - Facultat de Dret

20431. Dret Tributari: Part Especial (2019-20)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

  Requisits per a la matrícula
 • cal haver cursat l'assignatura 20426 - Dret Financer i Tributari. Part General

Bibliografia recomanada

Aquest llistat es correspon amb la bibliografia bàsica que ofereixen les guies docents. Podeu fer click sobre qualsevol document per consultar el seu estat o tipus de consulta (disponible, en préstec, accés en línia,...). Podeu consultar les guies docents de l'assignatura a la taula d'informació de grups, sota la bibliografia. Per a més informació Deman@ , la biblioteca respon.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre

 • (11) - GRUP 11, 1S, EIVISSA, GDRE

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període : Primer semestre

 • (11) - GRUP 11, 1S, EIVISSA, GDRE

  • Professorat
   María Pilar Álvarez Valbuena
  • Responsable
   María Pilar Álvarez Valbuena
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Primer semestre

 • (11) - GRUP 11, 1S, EIVISSA, GDRE

  • Professorat
   María Pilar Álvarez Valbuena
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Primer semestre

 • (11) - GRUP 11, 1S, EIVISSA, GDRE

  • Professorat
   María Pilar Álvarez Valbuena
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Primer semestre

 • (11) - GRUP 11, 1S, EIVISSA, GDRE

  • Professorat
   María Pilar Álvarez Valbuena
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Primer semestre

 • (11) - GRUP 11, 1S, EIVISSA, GDRE

  • Professorat
   María Pilar Álvarez Valbuena
  • Idioma
   d'impartició
  • Guia docent
   Pendent
Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2014-15 podeu consultar el cercador de guies docents