Escoltar

Grau de Direcció Hotelera

240 crèdits - Escola Universitària d'Hoteleria de les Illes Balears

En què consisteix?

El grau de Direcció Hotelera té com a objectiu proporcionar a l'alumne els coneixements i les habilitats necessàries per a la direcció d'empreses hoteleres. La finalitat de l'estudi és formar professionals capaços d'exercir tasques de direcció d'empreses d'allotjament i restauració, en entorns nacionals i internacionals. Aquests estudis tenen un important component pràctic en les àrees de gestió operativa de tots els departaments d'un hotel.

Què hi aprendràs?

Com alumne del Grau en Direcció Hotelera coneixeràs i et familiaritzaràs amb l'activitat turística en general i amb el sector hoteler en particular. Adquiriràs coneixements orientats a la direcció d'empreses en el sector de l'hoteleria, l'allotjament i la restauració i realitzaràs pràctiques en empreses en entorns nacionals i internacionals.

Adquiriràs competències en l'aplicació de principis de direcció i gestió bàsics en els diversos departaments i àrees operatives per a la millora contínua de l'empresa hotelera. També coneixeràs i podràs aplicar al sector hoteler coneixements d'economia, dret, geografia, noves tecnologies i recursos humans, amb capacitat per al treball en equip i adaptar-te a nous entorns en un sector altament dinàmic. Tot això, amb un alt nivell de formació en idiomes, tant anglès com alemany.
 

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

El graduat/da en Direcció Hotelera haurà desenvolupat les habilitats necessàries per dur a terme tasques professionals de direcció i gestió. Coneixerà els fonaments de la indústria hotelera; serà capaç de resoldre problemes, defensar arguments, recopilar informació i analitzar críticament aspectes territorials, socials, econòmics i jurídics relacionats amb l'hostaleria, l'allotjament i la restauració, i disposarà d'un elevat nivell de coneixement de les llengües anglesa i alemanya. Tindrà un esperit de servei al públic i els recursos professionals per desenvolupar-lo amb responsabilitat i ètica.

El graduat/da en Direcció Hotelera serà capaç de desenvolupar una carrera professional en:

  • Empreses d'allotjament (hotels, cadenes hoteleres, empreses de creuers...): com a director/a, sotsdirector/a, director/a o coordinador/a de departament (reserves, recepció, compres, gestió d'ingressos - revenue management)
  • Empreses d'allotjament no vacacionals (hospitals, residències...) com a director/a, sotsdirector/a, i/o responsable de departament.
  • Empreses de restauració i empreses relacionades amb l'oferta complementària (centres d'oci, càtering i parcs temàtics) com a director, gerent, responsable d'àrea, assessor.
  • Empreses de consultoria per a creació d'empreses del sector hoteler, d'allotjament i restauració.
  • Instituts d'investigació, universitat i altres centres de recerca: docència i recerca en l'àmbit de l'hoteleria, l'allotjament i la restauració.

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Ciències Socials i Jurídiques
80 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès, Alemany ( Vegeu les assignatures per a més detalls )