Escoltar

Grau de Direcció Hotelera

240 crèdits - Escola Universitària d'Hoteleria de les Illes Balears

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   126   12   36   6 240

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
29900 - Tecnologies de la Informació Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
29901 - Introducció a l'Economia Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
29902 - Geografia Mundial del Turisme I Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
29903 - Gestió de Cuina Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre, Segon semestre
29904 - Seguretat Alimentària i Nutrició Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
29909 - Gestió de Restauració Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre, Segon semestre
29905 - Alemany I Formació bàsica 6,0 Alemany Segon semestre
29906 - Anglès I Formació bàsica 6,0 Anglès Segon semestre
29907 - Fonaments de Dret Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
29908 - Introducció a l'Empresa Formació bàsica 6,0 Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
29910 - Anglès II Formació bàsica 6,0 Primer semestre
29911 - Alemany II Obligatòria 6,0 Primer semestre
29912 - Instal·lacions, Equipaments i Prevenció de Riscs Laborals Obligatòria 6,0 Primer semestre
29913 - Gestió d'Allotjaments Obligatòria 6,0 Primer semestre
29914 - Economia del Turisme i l'Hoteleria Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
29915 - Geografia Mundial del Turisme II Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
29916 - Comptabilitat Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
29917 - Alemany III Obligatòria 6,0 Segon semestre
29918 - Anglès III Obligatòria 6,0 Anglès Segon semestre
29919 - Direcció d'Allotjaments i Revenue Management Obligatòria 6,0 Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
29920 - Anglès per a Directius Obligatòria 6,0 Primer semestre
29921 - Alemany IV Obligatòria 6,0 Primer semestre
29922 - Projectes Tecnològics en el Sector Hoteler Obligatòria 6,0 Primer semestre
29923 - Relacions Laborals en el Sector Hoteler Obligatòria 6,0 Primer semestre
29924 - Comptabilitat de Costs Obligatòria 6,0 Primer semestre
29925 - Direcció d'Aliments i Begudes Obligatòria 6,0 Segon semestre
29926 - Màrqueting Turístic i Comerç Electrònic Obligatòria 6,0 Segon semestre
29927 - Gestió d'Equips i Recursos Humans Obligatòria 6,0 Segon semestre
29928 - Pràcticum I Pràctiques externes 12,0 Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
29929 - Contractació Turística Obligatòria 6,0
29930 - Gestió Fiancera de l'Empresa Hotelera Obligatòria 6,0
29931 - Gestió Mediambiental i de Qualitat Obligatòria 6,0
29932 - Pràcticum II Pràctiques externes 24,0
29933 - Treball de Fi de Grau Treball de fi de grau 6,0
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
29934 - Oral Communication in Business English Optativa 3,0
29935 - Alemany V Optativa 3,0
29936 - Francès Optativa 3,0
29937 - Portuguès Optativa 3,0
29938 - Introducció al Rus Optativa 3,0
29939 - Introducció al Xinès Optativa 3,0
29940 - Gestió i Organització de Congressos i Convencions Optativa 3,0
29941 - Gestió de Bufets, Banquets i Caterings Optativa 3,0
29942 - Gestió d'Empreses d'Oci i Animació Optativa 3,0
29943 - Relacions Públiques i Protocol Optativa 3,0
29944 - Anàlisi de Tendències Culinàries Optativa 3,0
29945 - Enologia i Sommilieria Optativa 3,0
29946 - Anàlisi i Gestió de Continguts en Mitjans de Comunicació Optativa 3,0
29947 - Gestió de Bases de Dades Optativa 3,0
29948 - Govern de Tecnologies de la Informació per al Sector Turístic Optativa 3,0
29949 - Accessibilitat en Hoteleria Optativa 3,0
29950 - Dret de Societats Optativa 3,0
29951 - Geografia Cultural i Turisme Optativa 3,0
29952 - Sistemes de Gestió Ambiental Optativa 3,0
29953 - Turisme Sostenible Optativa 3,0
29954 - Turisme, Seguretat i Percepció del Risc Optativa 3,0
29955 - Natura, Patrimoni i Turisme Optativa 3,0
29956 - Productes Turístics de Balears Optativa 3,0
29957 - Polítiques de Creixement al Sector Hoteler Optativa 3,0
29958 - Imposició Sobre l'Empresa Hotelera Optativa 3,0
29959 - Innovació en Turisme Optativa 3,0
29960 - Competitivitat en el Sector Turístic Optativa 3,0
29961 - Hoteleria i Medi Ambient Optativa 3,0
29962 - Estadística Optativa 3,0
29963 - Història de l'Hoteleria i del Turisme Optativa 3,0
29964 - Itineraris Historicoartístics Optativa 3,0
29965 - Dret Administratiu del Turisme Optativa 3,0
29966 - Dret de la Competència i de la Propietat Industrial Optativa 3,0
29967 - Responsabilitat Social Corporativa Optativa 3,0
29968 - Tècniques de Negociació Optativa 3,0
29969 - Estratègies de Fidelització de Clients Optativa 3,0
29970 - Comptabilitat Avançada Optativa 3,0
29971 - Direcció Estratègica en l'Empresa Hotelera Optativa 3,0
29972 - Política Financera de l'Empresa Optativa 3,0

Calendari, especificat per grups horaris

Disponible a partir del 23/07/2020