Escoltar

Grau de Direcció Hotelera

240 crèdits - Escola Universitària d'Hoteleria de les Illes Balears

29918. Anglès III (2019-20)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

    Requisits per a la matrícula
  • cal haver superat l'assignatura 29906 - Anglès I
  • cal haver superat l'assignatura 29910 - Anglès II

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre