Escoltar

Grau de Direcció Hotelera

240 crèdits - Escola Universitària d'Hoteleria de les Illes Balears

29912. Instal·lacions, Equipaments i Prevenció de Riscs Laborals (2019-20)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre