Escoltar

22126. Pràctiques I d'Educació Primària a l'any acadèmic 2014-15

Informació sobre els grups de l'assignatura

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
(1) - GRUP 01 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
 • GEDP
 • GEP2
(2) - GRUP 02 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(3) - GRUP 03 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(4) - GRUP 04 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(5) - GRUP 05 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(6) - GRUP 06 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(7) - GRUP 07 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(8) - GRUP 08 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(9) - GRUP 09 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(10) - GRUP 10 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(11) - GRUP 11 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(12) - GRUP 12 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(13) - GRUP 13 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(14) - GRUP 14 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(15) - GRUP 15 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(16) - GRUP 16 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(17) - GRUP 17 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(18) - GRUP 18 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(19) - GRUP 19 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(20) - GRUP 20 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(21) - GRUP 21 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(22) - GRUP 22 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(23) - GRUP 23 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(24) - GRUP 24 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(25) - GRUP 25 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(26) - GRUP 26 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(27) - GRUP 27 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(28) - GRUP 28 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(29) - GRUP 29 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(30) - GRUP 30 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(31) - GRUP 31 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2
(32) - GRUP 32 Mallorca Català Pendent
 • GEDP
 • GEP2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEDP Grau d'Educació Primària (Pla 2009)
GEP2 Grau d'Educació Primària (Pla 2013)