Grau

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

Grau de Llengua i Literatura Catalanes - optatives

Assignatura Grup Examen Localitzacions
20727 - Lectures de Poesia Catalana Contemporània   GRUP 1, 1S 11/01/2019 09:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-22
20727 - Lectures de Poesia Catalana Contemporània   GRUP 1, 1S 05/02/2019 09:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-22
20732 - Poesia i Narrativa Catalanes en l'Època Medieval   GRUP 1, 1S 15/01/2019 09:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-21
20732 - Poesia i Narrativa Catalanes en l'Època Medieval   GRUP 1, 1S 07/02/2019 09:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-21
20733 - Comentari de Textos Literaris Catalans   GRUP 1, 1S 17/01/2019 09:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-21
20733 - Comentari de Textos Literaris Catalans   GRUP 1, 1S 04/02/2019 09:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-23
20738 - Les Arrels Clàssiques de la Cultura Catalana   GRUP 1, 1S 16/01/2019 16:00 - 20:00 Ramon Llull Aula A-19
20738 - Les Arrels Clàssiques de la Cultura Catalana   GRUP 1, 1S 04/02/2019 16:00 - 20:00 Ramon Llull Aula A-21
20739 - Català Medieval   GRUP 1, 1S 10/01/2019 16:00 - 20:00 Ramon Llull Aula A-23
20739 - Català Medieval   GRUP 1, 1S 05/02/2019 16:00 - 20:00 Ramon Llull Aula A-23
20741 - Onomàstica   GRUP 1, 1S 14/01/2019 10:00 - 14:00 Ramon Llull Aula A-22
20741 - Onomàstica   GRUP 1, 1S 06/02/2019 10:00 - 14:00 Ramon Llull Aula A-19
20746 - Morfologia General   GRUP 1, 1S 22/01/2019 09:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-23
20746 - Morfologia General   GRUP 1, 1S 05/02/2019 12:00 - 14:00 Ramon Llull Aula A-21
20747 - Traductologia   GRUP 1, 1S 14/01/2019 16:00 - 20:00
20747 - Traductologia   GRUP 1, 1S 07/02/2019 16:00 - 20:00
20750 - Ensenyament del Català com a L2   GRUP 1, 1S 23/01/2019 09:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-21
20750 - Ensenyament del Català com a L2   GRUP 1, 1S 07/02/2019 12:00 - 14:00 Ramon Llull Aula A-14
20802 - Estudi Crític de la Literatura Espanyola   GRUP 1, 2S 06/06/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-11
20802 - Estudi Crític de la Literatura Espanyola   GRUP 1, 2S 04/07/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-20
20803 - Introducció a l'Estudi de la Llengua Espanyola   GRUP 1, 2S 12/06/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-16
20803 - Introducció a l'Estudi de la Llengua Espanyola   GRUP 1, 2S 03/07/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-15
20804 - Evolució del Llatí a les Llengües Romàniques   GRUP 1, 1S 16/01/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-15
20804 - Evolució del Llatí a les Llengües Romàniques   GRUP 1, 1S 08/02/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-05
20805 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Estudi del Lèxic   GRUP 1, 1S 23/01/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-11
20805 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Estudi del Lèxic   GRUP 1, 1S 06/02/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-13
20806 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Sintaxi I   GRUP 1, 1S 18/01/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-15
20806 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Sintaxi I   GRUP 1, 1S 07/02/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-16
20810 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Fonètica i Fonologia   GRUP 1, 2S 07/06/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-16
20810 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Fonètica i Fonologia   GRUP 1, 2S 01/07/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-03
20811 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Sintaxi II   GRUP 1, 2S 11/06/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-16
20811 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Sintaxi II   GRUP 1, 2S 03/07/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-03
20812 - Literatura Espanyola del Segle d'Or: Prosa   GRUP 1, 2S 13/06/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-16
20812 - Literatura Espanyola del Segle d'Or: Prosa   GRUP 1, 2S 04/07/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-15
20813 - Literatura Espanyola del Segle XIX   GRUP 1, 2S 19/06/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-12
20813 - Literatura Espanyola del Segle XIX   GRUP 1, 2S 05/07/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-12
20816 - Literatura Espanyola del Segle d'Or: Teatre   GRUP 1, 1S 17/01/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-13
20816 - Literatura Espanyola del Segle d'Or: Teatre   GRUP 1, 1S 07/02/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-04
20817 - Literatura Espanyola Medieval I   GRUP 1, 1S 10/01/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-13
20817 - Literatura Espanyola Medieval I   GRUP 1, 1S 06/02/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-02
20818 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Estudi del Significat   GRUP 1, 2S 10/06/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-13
20818 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Estudi del Significat   GRUP 1, 2S 02/07/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-12
20821 - Introducció a la Literatura Hispanoamericana   GRUP 1, 2S 13/06/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-20
20821 - Introducció a la Literatura Hispanoamericana   GRUP 1, 2S 05/07/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-19
20825 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Lingüística del Text   GRUP 1, 2S 12/06/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-19
20825 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Lingüística del Text   GRUP 1, 2S 03/07/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-21
20827 - Lit. Contemporània: des de la Guerra Civil fins als nostres Dies   GRUP 1, 2S 17/06/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-02
20827 - Lit. Contemporània: des de la Guerra Civil fins als nostres Dies   GRUP 1, 2S 05/07/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-02
20878 - English for Philology and Philosophy   GRUP 1, 1S, GFIL, GLLC 23/01/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-13
20878 - English for Philology and Philosophy   GRUP 1, 1S, GFIL, GLLC 08/02/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-03
21801 - English Language I   GRUP 1, 1S 11/01/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-01
21801 - English Language I   GRUP 1, 1S 15/01/2019 16:00 - 20:00 Ramon Llull Aula A-04
21801 - English Language I   GRUP 1, 1S 16/01/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-01
21801 - English Language I   GRUP 1, 1S 04/02/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-11
21801 - English Language I   GRUP 1, 1S 05/02/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-04
21802 - English Language II   GRUP 1, 2S 13/06/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-11
21802 - English Language II   GRUP 1, 2S 18/06/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-02
21802 - English Language II   GRUP 1, 2S 19/06/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-11
21802 - English Language II   GRUP 1, 2S 01/07/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-11
21802 - English Language II   GRUP 1, 2S 01/07/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-02
21802 - English Language II   GRUP 1, 2S 03/07/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-01
21804 - Cultural Insights into the English-Speaking World I   GRUP 1, 2S 11/06/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-11
21804 - Cultural Insights into the English-Speaking World I   GRUP 1, 2S 04/07/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-01
21804 - Cultural Insights into the English-Speaking World I   GRUP 2, 2S 11/06/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-01
21804 - Cultural Insights into the English-Speaking World I   GRUP 2, 2S 04/07/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-20
21805 - English Language III   GRUP 1, 1S 18/01/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-01
21805 - English Language III   GRUP 1, 1S 23/01/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-12
21805 - English Language III   GRUP 1, 1S 05/02/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-16
21805 - English Language III   GRUP 1, 1S 08/02/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-04
21808 - English Literature I: 20th Century Voices   GRUP 1, 1S 22/01/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-01
21808 - English Literature I: 20th Century Voices   GRUP 1, 1S 07/02/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-01
21810 - English Language IV   GRUP 1, 2S 06/06/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-01
21810 - English Language IV   GRUP 1, 2S 10/06/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-02
21810 - English Language IV   GRUP 1, 2S 01/07/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-01
21810 - English Language IV   GRUP 1, 2S 02/07/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-02
21813 - Postcolonial Literatures in English   GRUP 1, 2S 12/06/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-01
21813 - Postcolonial Literatures in English   GRUP 1, 2S 04/07/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-01
21815 - English Language V   GRUP 1, 1S 11/01/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-13
21815 - English Language V   GRUP 1, 1S 16/01/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-13
21815 - English Language V   GRUP 1, 1S 18/01/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-01
21815 - English Language V   GRUP 1, 1S 04/02/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-13
21815 - English Language V   GRUP 1, 1S 06/02/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-18
21817 - English Literature II: Romantics and Victorians   GRUP 1, 1S 10/01/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-20
21817 - English Literature II: Romantics and Victorians   GRUP 1, 1S 07/02/2019 16:00 - 20:00 Ramon Llull Aula A-20
21819 - English Language VI   GRUP 1, 2S 07/06/2019 09:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-20
21819 - English Language VI   GRUP 1, 2S 10/06/2019 16:00 - 20:00 Ramon Llull Aula A-01
21819 - English Language VI   GRUP 1, 2S 12/06/2019 16:00 - 20:00 Ramon Llull Aula A-02
21819 - English Language VI   GRUP 1, 2S 01/07/2019 09:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-20
21819 - English Language VI   GRUP 1, 2S 01/07/2019 16:00 - 20:00 Ramon Llull Aula A-20
21819 - English Language VI   GRUP 1, 2S 03/07/2019 16:00 - 20:00 Ramon Llull Aula A-02
21821 - Literatures of The United States of America   GRUP 1, 2S 18/06/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-16
21821 - Literatures of The United States of America   GRUP 1, 2S 02/07/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-13
21825 - English Literature III: The Long 18th Century   GRUP 1, 1S 18/01/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-16
21825 - English Literature III: The Long 18th Century   GRUP 1, 1S 05/02/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-15
21828 - English Literature IV: From the Origins to Shakespeare   GRUP 1, 2S 17/06/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-01
21828 - English Literature IV: From the Origins to Shakespeare   GRUP 1, 2S 04/07/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-13