Grau

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

Grau de Llengua i Literatura Catalanes 4art curs

Assignatura Grup Examen Localitzacions
20722 - Aproximacions Interdisciplinàries a la Literatura   GRUP 1, 2S 11/06/2019 10:00 - 14:00 Ramon Llull Aula A-21
20722 - Aproximacions Interdisciplinàries a la Literatura   GRUP 1, 2S 02/07/2019 10:00 - 14:00 Ramon Llull Aula A-21
20723 - Literatura Universal i Literatura Catalana: Espais de Confluència   GRUP 1, 2S 17/06/2019 10:00 - 14:00 Ramon Llull Aula A-21
20723 - Literatura Universal i Literatura Catalana: Espais de Confluència   GRUP 1, 2S 04/07/2019 10:00 - 14:00 Ramon Llull Aula multiusos
20724 - Tendències de la Literatura Catalana Actual   GRUP 1, 2S 06/06/2019 10:00 - 14:00 Ramon Llull Aula A-02
20724 - Tendències de la Literatura Catalana Actual   GRUP 1, 2S 01/07/2019 10:00 - 14:00 Ramon Llull Aula multiusos
20725 - Gramàtica Descriptiva del Català: Sintaxi i Pragmàtica   GRUP 1, 2S 13/06/2019 10:00 - 14:00 Ramon Llull Aula A-02
20725 - Gramàtica Descriptiva del Català: Sintaxi i Pragmàtica   GRUP 1, 2S 03/07/2019 10:00 - 14:00 Ramon Llull Aula multiusos
20727 - Lectures de Poesia Catalana Contemporània   GRUP 1, 1S 11/01/2019 09:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-22
20727 - Lectures de Poesia Catalana Contemporània   GRUP 1, 1S 05/02/2019 09:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-22
20732 - Poesia i Narrativa Catalanes en l'Època Medieval   GRUP 1, 1S 15/01/2019 09:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-21
20732 - Poesia i Narrativa Catalanes en l'Època Medieval   GRUP 1, 1S 07/02/2019 09:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-21
20733 - Comentari de Textos Literaris Catalans   GRUP 1, 1S 17/01/2019 09:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-21
20733 - Comentari de Textos Literaris Catalans   GRUP 1, 1S 04/02/2019 09:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-23
20738 - Les Arrels Clàssiques de la Cultura Catalana   GRUP 1, 1S 16/01/2019 16:00 - 20:00 Ramon Llull Aula A-19
20738 - Les Arrels Clàssiques de la Cultura Catalana   GRUP 1, 1S 04/02/2019 16:00 - 20:00 Ramon Llull Aula A-21
20739 - Català Medieval   GRUP 1, 1S 10/01/2019 16:00 - 20:00 Ramon Llull Aula A-23
20739 - Català Medieval   GRUP 1, 1S 05/02/2019 16:00 - 20:00 Ramon Llull Aula A-23
20741 - Onomàstica   GRUP 1, 1S 14/01/2019 10:00 - 14:00 Ramon Llull Aula A-22
20741 - Onomàstica   GRUP 1, 1S 06/02/2019 10:00 - 14:00 Ramon Llull Aula A-19
20746 - Morfologia General   GRUP 1, 1S 22/01/2019 09:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-23
20746 - Morfologia General   GRUP 1, 1S 05/02/2019 12:00 - 14:00 Ramon Llull Aula A-21
20747 - Traductologia   GRUP 1, 1S 14/01/2019 16:00 - 20:00
20747 - Traductologia   GRUP 1, 1S 07/02/2019 16:00 - 20:00
20750 - Ensenyament del Català com a L2   GRUP 1, 1S 23/01/2019 09:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-21
20750 - Ensenyament del Català com a L2   GRUP 1, 1S 07/02/2019 12:00 - 14:00 Ramon Llull Aula A-14
20878 - English for Philology and Philosophy   GRUP 1, 1S, GFIL, GLLC 23/01/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-13
20878 - English for Philology and Philosophy   GRUP 1, 1S, GFIL, GLLC 08/02/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-03
21801 - English Language I   GRUP 1, 1S 11/01/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-01
21801 - English Language I   GRUP 1, 1S 15/01/2019 16:00 - 20:00 Ramon Llull Aula A-04
21801 - English Language I   GRUP 1, 1S 16/01/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-01
21801 - English Language I   GRUP 1, 1S 04/02/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-11
21801 - English Language I   GRUP 1, 1S 05/02/2019 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-04