Escoltar

Grau de Llengua i Literatura Catalanes

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

En què consisteix?

El grau de Llengua i Literatura Catalanes pretén formar professionals que tinguin un ampli coneixement de la llengua i la literatura catalanes tant des del punt de vista teòric com des del punt de vista pràctic. L’objectiu és: a) que els graduats tinguin la preparació necessària per comprendre i analitzar críticament un ventall extens de fenòmens lingüístics, sociolingüístics, literaris i culturals, b) que siguin capaços de relacionar-los amb els coneixements i eines metodològiques d’altres disciplines i estudis i c) que puguin aplicar els coneixements adquirits a l’àmbit professional.

Què hi aprendràs?

Aquest grau forma especialistes amb un coneixement sòlid de llengües i de les diferents maneres de construir textos, produir continguts i analitzar discursos. Així mateix, proporciona competències per analitzar de manera aprofundida la història i la situació actual de la llengua, la literatura i la cultura catalanes. La titulació proporciona competències relacionades tant amb la recerca com amb la professionalització: capacita els graduats per accedir a estudis de màster i doctorat i, alhora, per desenvolupar tasques professionals en diferents àmbits.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

  1. Ensenyament universitari i no universitari de llengua i literatura catalanes.
  2. Investigació filològica i lingüística especialment en llengua i literatura catalanes.
  3. Assessorament i correcció lingüística tant en l'àmbit de les administracions públiques com en el de l'empresa privada.
  4.  Planificació, disseny i gestió de polítiques lingüístiques.
  5. Gestió i assessorament lingüístic i literari en els mitjans de comunicació.
  6. Traducció.
  7. Assessorament i gestió en la indústria editorial.
  8. Mediació lingüística i intercultural.
  9. Assessorament científic en qüestions relacionades amb la llengua i la literatura catalanes.
  10. Gestió cultural.

 

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

 

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Arts i Humanitats
  55 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès, Alemany, Francès, Portuguès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 11,59¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 743,12¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Ramon Llull