Escoltar

Grau de Llengua i Literatura Catalanes

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

En què consisteix?

El grau de Llengua i Literatura Catalanes pretén formar professionals que tinguin un ampli coneixement de la llengua i la literatura catalanes tant des del punt de vista teòric com des del punt de vista pràctic. L’objectiu és: a) que els graduats tinguin la preparació necessària per comprendre i analitzar críticament un ventall extens de fenòmens lingüístics, sociolingüístics, literaris i culturals, b) que siguin capaços de relacionar-los amb els coneixements i eines metodològiques d’altres disciplines i estudis i c) que puguin aplicar els coneixements adquirits a l’àmbit professional.

Què hi aprendràs?

Aquest grau forma especialistes amb un coneixement sòlid de llengües i de les diferents maneres de construir textos, produir continguts i analitzar discursos. Així mateix, proporciona competències per analitzar de manera aprofundida la història i la situació actual de la llengua, la literatura i la cultura catalanes. La titulació proporciona competències relacionades tant amb la recerca com amb la professionalització: capacita els graduats per accedir a estudis de màster i doctorat i, alhora, per desenvolupar tasques professionals en diferents àmbits.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

  1. Ensenyament universitari i no universitari de llengua i literatura catalanes.
  2. Investigació filològica i lingüística especialment en llengua i literatura catalanes.
  3. Assessorament i correcció lingüística tant en l'àmbit de les administracions públiques com en el de l'empresa privada.
  4.  Planificació, disseny i gestió de polítiques lingüístiques.
  5. Gestió i assessorament lingüístic i literari en els mitjans de comunicació.
  6. Traducció.
  7. Assessorament i gestió en la indústria editorial.
  8. Mediació lingüística i intercultural.
  9. Assessorament científic en qüestions relacionades amb la llengua i la literatura catalanes.
  10. Gestió cultural.

 

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

 

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol.

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Arts i Humanitats
  55 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès, Alemany, Francès, Portuguès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 11,59¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 743,12¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Ramon Llull