Grau de Bioquímica

240 crèdits - Facultat de Ciències
Professorat Assignatures
Dra. Agawin Romualdo, Nona Sheila 21524 - Treball de Fi de Grau en Bioquímica
Dr. Albertí Serrano, Sebastián 21510 - Immunologia
Dra. Alemany Alonso, Regina
Dra. Amengual Cladera, Emilia 21514 - Integració Metabòlica i Bioquímica dels Teixits
Dra. Barceló Mairata, Francisca Maria de Lluch 21512 - Bioquímica de les Membranes i Bioenergètica
Barceló Martín, Bernardino 21520 - Bioquímica Analítica i Clínica
Dr. Bennàsar Figueras, Antonio 21519 - Anàlisis Microbiològiques
Berruezo Guillamón, Pedro 20100 - Matemàtiques I
Dra. Bibiloni Esteva, Maria del Mar
Dra. Bonet Piña, María Luisa 21511 - Biosíntesi de Macromolècules i la seva Regulació
Dr. Bosch Zaragoza, Rafael
Dr. Busquets Bisbal, Antonio 21519 - Anàlisis Microbiològiques
Dra. Cabot Bibiloni, Catalina
Dra. Capllonch Amer, Gabriela
Capó Fiol, Xavier 21509 - Laboratori Integrat II
Dr. Castro Ocón, José Aurelio 21509 - Laboratori Integrat II
Dr. Cocovi Solberg, David Jaime 21401 - Química I
Dra. Costa Bauzá, Antònia
Dr. De Villalonga Smith, Priam Francesc
Dr. Deyà Serra, Pere Maria 20109 - Química Orgànica per a les Ciències de la Vida
Dr. Doménech Sánchez, Antonio
Dr. Duran Grimalt, Joan 20100 - Matemàtiques I
Dra. Estrany Martorell, María Elena
Dra. Fernández De Mattos, Silvia Elena
Fernández Peralta, Antonio 20101 - Física
Dra. Ferragut Simonet, Joana Francesca 21524 - Treball de Fi de Grau en Bioquímica
Dr. Ferrer Reynes, Miguel David
Dr. Galmés Galmés, Jeroni
Dra. García Mosquera, Irene María 20104 - Matemàtiques II
Dra. García-Valdés Pukkits, Elena Isabel
Dra. Gianotti Bauzá, Magdalena
Dra. Gomila Ribas, Margarita 21519 - Anàlisis Microbiològiques
Dra. Gomila Ribas, Rosa Maria 20109 - Química Orgànica per a les Ciències de la Vida
Dra. Guevara De Bonis, Rocío 21501 - Laboratori General de Bioquímica
Dr. Heine Suñer, Alexander Damián 21513 - Genètica Molecular
Dr. Isern Amengual, Bernat 21401 - Química I
Dr. Juan Clar, Carlos Eduardo 20111 - Genètica
Dr. Juan Nicolau, Carlos
Dr. Jurado Rivera, José Antonio
Dr. Khalil Rodríguez, Nagi 20101 - Física
Dr. Laglera Baquer, Luis Miguel 21401 - Química I
Dra. Lladó Sampol, Isabel
Dra. Llompart Alabern, María Isabel 21520 - Bioquímica Analítica i Clínica
Luis Fernández-Mayoralas, Ana María 21504 - Fisiologia Animal
Dr. Massanet Massanet, Sebastián 20100 - Matemàtiques I
Dr. Mercader Barceló, Josep
Dr. Miralles Socías, Antonio 20105 - Citologia i Histologia
Dr. Mirasso Santos, Claudio Rubén 20101 - Física
Dra. Monjo Cabrer, Marta
Dra. Mulet Pol, Maria Magdalena
Dra. Nicolau Llobera, María Cristina 21524 - Treball de Fi de Grau en Bioquímica
Obrador De Hevia, Antònia 21516 - Mètodes i Tècniques en Biologia Molecular
Dr. Oliver Llamas, Pedro 21509 - Laboratori Integrat II
Dr. Oliver Oliver, Jordi
Dr. Olmos Bonafé, Gabriel Ángel 21524 - Treball de Fi de Grau en Bioquímica
Dr. Ortega Castro, Joaquín 21404 - Química II
Orvay Pintos, Francisca 21508 - Laboratori Integrat I
Pablo Cànaves, Josep Agustí
Dra. Palou March, Mariona
Dr. Palou Oliver, Andrés Francisco Javier 21529 - Avenços en Bioquímica i Biologia Molecular
Dr. Perelló Bestard, Joan 21401 - Química I
Dra. Picornell Rigo, Antonia
Pintilescu, Andrada 21146 - English for Science
Dra. Piña Capó, María de las Nieves 21508 - Laboratori Integrat I
Dr. Pons Biescas, Antoni
Pons Mas, Antonia Rosa 21520 - Bioquímica Analítica i Clínica
Dr. Pons Miró, Daniel Gabriel
Dr. Prieto Almirall, Rafael Maria 21535 - Endocrinologia
Dra. Proenza Arenas, Ana María
Dr. Quiñonero Santiago, David 20109 - Química Orgànica per a les Ciències de la Vida
Ramis Cortés, Rafael 21404 - Química II
Dra. Ramis Morey, Joana Maria
Dra. Ramon Juanpere, Cori 21509 - Laboratori Integrat II
Dr. Ribot Riutort, Joan
Dra. Roca Salom, María del Pilar
Dra. Rodríguez Guerrero, Ana María
Dra. Rotger Pons, María del Carmen 20109 - Química Orgànica per a les Ciències de la Vida
Dra. Sánchez Roig, Juana
Dr. Sastre Serra, Jorge
Dra. Serra Vich, Francisca
Dr. Soberats Reus, Bartolomé 21508 - Laboratori Integrat I
Dr. Sureda Gomila, Antonio
Dr. Tauler Riera, Pedro José 21530 - Bioquímica de l'Activitat Física
Terrades Gaya, Vicente 21504 - Fisiologia Animal
Dra. Tomàs Mir, Magdalena 21509 - Laboratori Integrat II
Dr. Toral Garcés, Raúl 20101 - Física
Dra. Torres Juan, Laura 21513 - Genètica Molecular
Dr. Tur Marí, Josep Antoni 21537 - Nutrició Humana
Dr. Valle Gómez, Adamo
(R): professorat responsable
Assignatures Professorat
20100 - Matemàtiques I
20101 - Física
20103 - Biologia Dr. Ferrer Reynes, Miguel David (R)
20104 - Matemàtiques II Dra. García Mosquera, Irene María (R)
20105 - Citologia i Histologia Dr. Miralles Socías, Antonio (R)
20109 - Química Orgànica per a les Ciències de la Vida
20110 - Microbiologia
20111 - Genètica
20132 - Bioquímica Ecològica Dr. Sureda Gomila, Antonio (R)
21146 - English for Science Pintilescu, Andrada
21401 - Química I
21404 - Química II
21500 - Bioquímica
21501 - Laboratori General de Bioquímica
21502 - Laboratori d'Instrumentació Bioquímica
21503 - Biologia Molecular i Control Metabòlic
21504 - Fisiologia Animal
21505 - Enzimologia i Interaccions Moleculars
21506 - Estructura-Funció de Macromolècules
21507 - Fisiologia Vegetal
21508 - Laboratori Integrat I
21509 - Laboratori Integrat II
21510 - Immunologia
21511 - Biosíntesi de Macromolècules i la seva Regulació Dra. Bonet Piña, María Luisa (R)
21512 - Bioquímica de les Membranes i Bioenergètica
21513 - Genètica Molecular
21514 - Integració Metabòlica i Bioquímica dels Teixits
21515 - Bioquímica i Biologia Molecular del Desenvolupament Dra. Proenza Arenas, Ana María (R)
21516 - Mètodes i Tècniques en Biologia Molecular
21517 - Biologia Molecular de Sistemes
21518 - Fisiologia Humana Dra. Bibiloni Esteva, Maria del Mar (R)
21519 - Anàlisis Microbiològiques
21520 - Bioquímica Analítica i Clínica
21521 - Bioquímica dels Aliments
21522 - Patologia Molecular Dra. Gianotti Bauzá, Magdalena (R)
21523 - Bioètica i Qualitat en els Laboratoris de Biociències Dra. Rodríguez Guerrero, Ana María (R)
21524 - Treball de Fi de Grau en Bioquímica
21525 - Bioquímica Industrial
21528 - Bioquímica i Biologia Molecular del Càncer
21529 - Avenços en Bioquímica i Biologia Molecular Dr. Palou Oliver, Andrés Francisco Javier (R)
21530 - Bioquímica de l'Activitat Física Dr. Tauler Riera, Pedro José (R)
21531 - Bioquímica de l'Envelliment Dra. Palou March, Mariona (R)
21532 - Alimentació i Salut: Bases Moleculars i Aplicacions Dra. Serra Vich, Francisca (R)
21533 - Enginyeria Genètica
21534 - Genètica Humana Dra. Picornell Rigo, Antonia (R)
21535 - Endocrinologia Dr. Prieto Almirall, Rafael Maria (R)
21536 - Toxicologia Dra. Costa Bauzá, Antònia (R)
21537 - Nutrició Humana Dr. Tur Marí, Josep Antoni (R)
21538 - Projectes en Bioquímica i Biologia Molecular
21539 - Pràctiques Externes de Bioquímica Dra. Proenza Arenas, Ana María