Escoltar

Grau de Bioquímica

240 crèdits - Facultat de Ciències

La Bioquímica estudia la composició dels éssers vius, les interaccions i transformacions químiques que hi tenen lloc, els mecanismes de modulació d'aquests processos i la seva repercussió al nivell fisiològic. Avui en dia es troba en fase d'expansió exponencial, cada dia es coneixen més les causes moleculars de les malalties, l'aplicació dels processos bioquímics a la indústria (biotecnologia), etc.L'objectiu fonamental del títol de grau de Bioquímica és formar professionals amb un coneixement de totes les àrees relacionades amb la bioquímica i la biologia molecular en general i amb l'activitat bioanalítica i biomèdica en particular, professionals que tinguin les eines conceptuals, manuals i tècniques per poder entendre i aplicar aquests coneixements. També adquiriran la capacitat per comprendre, parlar i escriure la llengua anglesa.

Aquest objectiu capacita per fer estudis de màster en àrees relacionades, fet que permetrà una major especialització. El caràcter professionalitzador del grau permetrà que el graduat es pugui incorporar al món laboral en l'activitat bioanalítica amb poca o cap necessitat d'estudis complementaris. Aquesta activitat professional inclou els laboratoris d'anàlisis clíniques, del sector serveis i d'indústries farmacèutiques i agroalimentàries, com també els centres d'investigació científica i tecnològica, i els departaments d'innovació i desenvolupament de les indústries relacionades.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   144   30   *   6 240
* Les pràctiques externes s'inclouen com a matèria optativa

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20100 - Matemàtiques I Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20101 - Física Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20103 - Biologia Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
21401 - Química I Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
21500 - Bioquímica Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20104 - Matemàtiques II Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
20105 - Citologia i Histologia Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
21404 - Química II Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
21501 - Laboratori General de Bioquímica Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
21502 - Laboratori d'Instrumentació Bioquímica Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20109 - Química Orgànica per a les Ciències de la Vida Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20110 - Microbiologia Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20111 - Genètica Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21503 - Biologia Molecular i Control Metabòlic Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21504 - Fisiologia Animal Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21505 - Enzimologia i Interaccions Moleculars Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
21506 - Estructura-Funció de Macromolècules Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
21507 - Fisiologia Vegetal Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
21508 - Laboratori Integrat I Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
21509 - Laboratori Integrat II Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21510 - Immunologia Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21511 - Biosíntesi de Macromolècules i la seva Regulació Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21512 - Bioquímica de les Membranes i Bioenergètica Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21513 - Genètica Molecular Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21514 - Integració Metabòlica i Bioquímica dels Teixits Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
21515 - Bioquímica i Biologia Molecular del Desenvolupament Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21516 - Mètodes i Tècniques en Biologia Molecular Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21517 - Biologia Molecular de Sistemes Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21518 - Fisiologia Humana Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21519 - Anàlisis Microbiològiques Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21520 - Bioquímica Analítica i Clínica Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21521 - Bioquímica dels Aliments Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21522 - Patologia Molecular Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21523 - Bioètica i Qualitat en els Laboratoris de Biociències Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21524 - Treball de Fi de Grau en Bioquímica Treball de fi de grau 6,0 Segon semestre
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21146 - English for Science Optativa 6,0 Anglès Primer semestre
21528 - Bioquímica i Biologia Molecular del Càncer Optativa 3,0 Català Primer semestre
21529 - Avenços en Bioquímica i Biologia Molecular Optativa 3,0 Castellà Primer semestre
21532 - Alimentació i Salut: Bases Moleculars i Aplicacions Optativa 6,0 Català Primer semestre
21533 - Enginyeria Genètica Optativa 6,0 Català Primer semestre
21536 - Toxicologia Optativa 6,0 Primer semestre
20132 - Bioquímica Ecològica Optativa 6,0 Català Segon semestre
21525 - Bioquímica Industrial Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
21530 - Bioquímica de l'Activitat Física Optativa 3,0 Català Segon semestre
21531 - Bioquímica de l'Envelliment Optativa 3,0 Català Segon semestre
21534 - Genètica Humana Optativa 6,0 Català Segon semestre
21535 - Endocrinologia Optativa 6,0 Català Segon semestre
21537 - Nutrició Humana Optativa 6,0 Català Segon semestre
21538 - Projectes en Bioquímica i Biologia Molecular Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
21539 - Pràctiques Externes de Bioquímica Optativa 6,0 Català Anual
20140 - Ecologia Global Optativa 6,0
20146 - Història de la Terra i de la Vida Optativa 6,0
21526 - Bioinformàtica de Sistemes Aplicada Optativa 6,0
21527 - Aplicacions de la Bioquímica Vegetal Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Grup horari Cronograma Exàmens
Grau de Bioquímica 1r curs 1r semestre cronograma exàmens
Grau de Bioquímica 1r curs 2n semestre cronograma exàmens