Escoltar

Grau de Bioquímica

240 crèdits - Facultat de Ciències

La Bioquímica estudia la composició dels éssers vius, les interaccions i transformacions químiques que hi tenen lloc, els mecanismes de modulació d'aquests processos i la seva repercussió al nivell fisiològic. Avui en dia es troba en fase d'expansió exponencial, cada dia es coneixen més les causes moleculars de les malalties, l'aplicació dels processos bioquímics a la indústria (biotecnologia), etc.L'objectiu fonamental del títol de grau de Bioquímica és formar professionals amb un coneixement de totes les àrees relacionades amb la bioquímica i la biologia molecular en general i amb l'activitat bioanalítica i biomèdica en particular, professionals que tinguin les eines conceptuals, manuals i tècniques per poder entendre i aplicar aquests coneixements. També adquiriran la capacitat per comprendre, parlar i escriure la llengua anglesa.

Aquest objectiu capacita per fer estudis de màster en àrees relacionades, fet que permetrà una major especialització. El caràcter professionalitzador del grau permetrà que el graduat es pugui incorporar al món laboral en l'activitat bioanalítica amb poca o cap necessitat d'estudis complementaris. Aquesta activitat professional inclou els laboratoris d'anàlisis clíniques, del sector serveis i d'indústries farmacèutiques i agroalimentàries, com també els centres d'investigació científica i tecnològica, i els departaments d'innovació i desenvolupament de les indústries relacionades.

Assignatures

Primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20100 - Matemàtiques I Formació Bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
20101 - Física Formació Bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
21500 - Bioquímica Formació Bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
21540 - Biologia Formació Bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
21543 - Química I Formació Bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
20104 - Matemàtiques II Formació Bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
20105 - Citologia i Histologia Formació Bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
21501 - Laboratori General de Bioquímica Formació Bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
21502 - Laboratori d'Instrumentació Bioquímica Formació Bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
21544 - Química II Formació Bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20109 - Química Orgànica per a les Ciències de la Vida Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20110 - Microbiologia Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21503 - Biologia Molecular i Control Metabòlic Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21541 - Genètica Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21542 - Fisiologia Animal Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21505 - Enzimologia i Interaccions Moleculars Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21506 - Estructura-Funció de Macromolècules Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21507 - Fisiologia Vegetal Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21508 - Laboratori Integrat I Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21509 - Laboratori Integrat II Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21510 - Immunologia Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21511 - Biosíntesi de Macromolècules i la seva Regulació Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21512 - Bioquímica de les Membranes i Bioenergètica Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21513 - Genètica Molecular Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21514 - Integració Metabòlica i Bioquímica dels Teixits Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21515 - Bioquímica i Biologia Molecular del Desenvolupament Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21516 - Mètodes i Tècniques en Biologia Molecular Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21517 - Biologia Molecular de Sistemes Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21518 - Fisiologia Humana Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21519 - Anàlisis Microbiològiques Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21520 - Bioquímica Analítica i Clínica Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21521 - Bioquímica dels Aliments Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21522 - Patologia Molecular Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21523 - Bioètica i Qualitat en els Laboratoris de Biociències Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21524 - Treball de Fi de Grau en Bioquímica Treball fi de Grau 6,0 Castellà Segon semestre