Grau

240 crèdits - Facultat de Ciències

Grau de Bioquímica_Quart curs_ Primer semestre

Assignatura Grup Examen Localitzacions
21146 - English for Science   GBIQ 09/01/2019 16:00 - 19:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-18
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-18
21146 - English for Science   GBIQ 08/02/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-06
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-06
21518 - Fisiologia Humana   GRAU BIOQUÍMICA 14/01/2019 16:00 - 20:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-19
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-19
21518 - Fisiologia Humana   GRAU BIOQUÍMICA 05/02/2019 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula 14 (laboratori docent)
 • Mateu Orfila i Rotger Aula 14 (laboratori docent)
21519 - Anàlisis Microbiològiques   BIOQUÍMICA 16/01/2019 16:00 - 20:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-19
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-19
21519 - Anàlisis Microbiològiques   BIOQUÍMICA 06/02/2019 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula 14 (laboratori docent)
 • Mateu Orfila i Rotger Aula 14 (laboratori docent)
21520 - Bioquímica Analítica i Clínica   GRAU BIOQUÍMICA 18/01/2019 16:00 - 20:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-19
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-19
21520 - Bioquímica Analítica i Clínica   GRAU BIOQUÍMICA 07/02/2019 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula 14 (laboratori docent)
 • Mateu Orfila i Rotger Aula 14 (laboratori docent)
21521 - Bioquímica dels Aliments   GRAU BIOQUÍMICA 10/01/2019 16:00 - 20:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-19
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-19
21521 - Bioquímica dels Aliments   GRAU BIOQUÍMICA 04/02/2019 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula 14 (laboratori docent)
 • Mateu Orfila i Rotger Aula 14 (laboratori docent)
21525 - Bioquímica Industrial   OPTATIVA BIOQUÍMICA 22/01/2019 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-08 Enllaç
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-08 Enllaç
21525 - Bioquímica Industrial   OPTATIVA BIOQUÍMICA 08/02/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-13
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-13
21528 - Bioquímica i Biologia Molecular del Càncer   OPTATIVA BIOQUÍMICA 22/01/2019 16:00 - 20:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-18
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-18
21528 - Bioquímica i Biologia Molecular del Càncer   OPTATIVA BIOQUÍMICA 08/02/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-08 Enllaç
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-08 Enllaç
21529 - Avenços en Bioquímica i Biologia Molecular   OPTATIVA BIOQUÍMICA 23/01/2019 16:00 - 20:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-20
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-20
21529 - Avenços en Bioquímica i Biologia Molecular   OPTATIVA BIOQUÍMICA 08/02/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-09 Enllaç
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-09 Enllaç
21532 - Alimentació i Salut: Bases Moleculars i Aplicacions   OPTATIVES BIQ 23/01/2019 09:00 - 13:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-20
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-20
21532 - Alimentació i Salut: Bases Moleculars i Aplicacions   OPTATIVES BIQ 08/02/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula 14 (laboratori docent)
 • Mateu Orfila i Rotger Aula 14 (laboratori docent)
21533 - Enginyeria Genètica   OPTATIVA BIOQUÍMICA 25/01/2019 16:00 - 19:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-08 Enllaç
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-08 Enllaç
21533 - Enginyeria Genètica   OPTATIVA BIOQUÍMICA 08/02/2019 16:00 - 19:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21536 - Toxicologia   OPTATIVES BIQ 23/01/2019 09:00 - 13:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-18
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-18
21536 - Toxicologia   OPTATIVES BIQ 08/02/2019 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-03
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-03