Escoltar

Grau de Bioquímica

240 crèdits - Facultat de Ciències

20132. Bioquímica Ecològica (2020-21)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Optativa
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2020-21 estarà disponible en començar el curs ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

  • (1) - GRUP 1, 2S, GBIO, GBIQ

    • Places
      Sense límit en el període de matrícula ordinària. D'acord amb el pla específic de la facultat en el període d'ampliació de matrícula.
    • Idioma
      d'impartició
      Català
    • Guia docent
      Disponible a partir del 11/09/2020
    • Grup horari
      Disponible a partir del 09/09/2020

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període : Segon semestre

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2015-16 podeu consultar el cercador de guies docents