Escoltar

Grau de Bioquímica

240 crèdits - Facultat de Ciències

En què consisteix?

L'objectiu fonamental del títol de grau de Bioquímica és formar professionals amb un coneixement de totes les àrees relacionades amb la bioquímica i la biologia molecular en general i amb l'activitat bioanalítica i biomèdica en particular, professionals que tinguin les eines conceptuals, manuals i tècniques per poder entendre i aplicar aquests coneixements.

Què hi aprendràs?

En el grau s’adquireixen competències perquè el graduat es pugui incorporar al món laboral en les activitats biomèdiques i bioanalítiques. A la web de l’estudi trobaràs totes les competències detallades.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

Es poden considerar dos perfils professionals:

  1. Bioquímica i biomedicina molecular. L'aplicació de les biociències moleculars a l'estudi de la salut i la malaltia, incloent l'estudi molecular dels mecanismes de la malaltia, així com l'escrutini, el diagnòstic, la prevenció i el tractament de malalties humanes:
    • Activitat biomèdica i bioanalítica. Aplicació a la medicina clínica de les tecnologies bioquímiques i biotecnològiques, als hospitals, laboratoris d'anàlisis farmacèutiques i clíniques, centres d'investigacions sanitàries, i indústries relacionades.
    • Biotecnologia sanitària. Descobriment i desenvolupament de nous productes i serveis a les indústries del sector biotecnològic sanitari, biofarmacèutic i altres àrees similars, així com en centres d'investigacions sanitàries, biomèdiques i biotecnològiques.
  1. Investigació i docència. Inclou dos àmbits diferents:
    • Investigació i docència superior. A les universitats, els centres públics i privats de recerca científica i tecnològica i departaments de R+D+I d'empreses dels sectors farmacèutic, biotecnològic, analític i instrumental, i altres àrees similars.
    • Docència a l'ensenyament secundari. Aquest grau proporcionarà la formació necessària per a la docència (a l'ESO i al batxillerat) a l'àrea de ciències experimentals (Naturals, Física, Química) i de la vida (Biologia).

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol.

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l'apartat de resultats..

Ciències
  60 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 18,50¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 1.157,72¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Mateu Orfila i Rotger