Escoltar

Grau de Biologia

240 crèdits - Facultat de Ciències

La biologia és la ciència que estudia els processos relacionats amb la vida, des de múltiples vessants. La biologia actual es troba configurada per una gran varietat de disciplines que es troben íntimament relacionades amb altres àrees d'interès social, com la medicina, la biotecnologia, l'agricultura i el medi ambient. A més, es tracta d'una ciència en creixement exponencial, tant en importància social com en les àrees que abasta.

L'objectiu bàsic d'aquesta titulació és proporcionar els coneixements adequats i actuals sobre biologia, com també el coneixement de la utilització aplicada d'aquests. El fet de ser una carrera experimental es tradueix en un nombre important d'assignatures pràctiques. D'aquesta manera, aquest títol permetrà als graduats l'exercici d'activitats com: estudi, identificació, anàlisi i classificació dels organismes vius i dels agents biològics; investigació, desenvolupament i control de processos biotecnològics; producció, transformació, manipulació, conservació i control de qualitat de materials d'origen biològic; estudi dels efectes biològics de productes de qualsevol naturalesa; estudis genètics i l'aplicació d'aquests; estudis ecològics, avaluació de l'impacte ambiental i planificació, gestió, explotació i conservació de recursos naturals terrestres i marins; assessorament científic i tècnic sobre temes biològics i el seu ensenyament; etc.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   144   30   *   6 240
* Les pràctiques externes s'inclouen com a matèria optativa

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20100 - Matemàtiques I Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20102 - Química Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20103 - Biologia Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20107 - Operacions Bàsiques de Laboratori Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
21500 - Bioquímica Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20101 - Física Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
20104 - Matemàtiques II Formació bàsica 6,0 Català, Castellà Segon semestre
20105 - Citologia i Histologia Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
20106 - Geologia Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
20108 - Operacions Bàsiques de Camp Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20109 - Química Orgànica per a les Ciències de la Vida Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20110 - Microbiologia Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20111 - Genètica Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20112 - Pràctiques Integrades de Biologia Molecular i Cel·lular Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21503 - Biologia Molecular i Control Metabòlic Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20113 - Botànica I Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20114 - Zoologia I Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20115 - Ampliació de Microbiologia Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20116 - Evolució Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20117 - Pràctiques Integrades de Microbiologia i Genètica Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20118 - Organografia Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20119 - Fisiologia Vegetal Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20120 - Zoologia II Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21504 - Fisiologia Animal Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20121 - Botànica II. Cormòfits Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20122 - Ampliació de Fisiologia: Fisiologia Humana Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20123 - Ecofisiologia Vegetal Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20124 - Poblacions i Medi Físic Obligatòria 6,0 Anglès Segon semestre
20125 - Recursos per a la Valoració de la Biodiversitat Obligatòria 6,0 Català Anual
20126 - Pràctiques Integrades de Fisiologia i Biologia Cel·lular Obligatòria 6,0 Català Anual
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20127 - Comunitats i Ecosistemes Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20128 - Redacció i Execució de Projectes Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20130 - Fisiologia i Genètica de les Interaccions Planta-Microorganisme Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20131 - Pràctiques Integrades d'Ecologia Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20129 - Treball de Fi de Grau de Biologia Treball de fi de grau 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21146 - English for Science Optativa 6,0 Anglès Primer semestre
20132 - Bioquímica Ecològica Optativa 6,0 Català Segon semestre
20133 - Ampliació de Biologia Cel·lular Optativa 6,0 Català Segon semestre
20134 - Botànica Aplicada al Món Laboral Optativa 6,0 Català Segon semestre
20135 - Parasitologia i Fauna d'Incidència Sanitària Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
20136 - Microbiologia Aplicada Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20137 - Genètica Aplicada Optativa 6,0 Català Segon semestre
20138 - Fisiologia del Comportament Optativa 6,0 Català Segon semestre
20139 - Aplicacions de la Fisiologia Vegetal Optativa 6,0 Català Segon semestre
20140 - Ecologia Global Optativa 6,0 Català Segon semestre
20141 - Biologia Marina Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
20142 - El Marc Legal de la Biologia Optativa 6,0 Català Segon semestre
20144 - Farmacologia Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20145 - Nutrició i Metabolisme Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20146 - Història de la Terra i de la Vida Optativa 6,0 Català Segon semestre
20147 - Pràctiques Externes de Biologia Optativa 6,0 Castellà Anual
20143 - Didàctica de la Biologia Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Grup horari Cronograma Exàmens
Grau de Biologia. Primer curs_grup 01 Matí cronograma exàmens
Grau de Biologia. Primer curs_grup 02 horabaixa cronograma exàmens