Escoltar

Grau de Biologia

240 crèdits - Facultat de Ciències

La biologia és la ciència que estudia els processos relacionats amb la vida, des de múltiples vessants. La biologia actual es troba configurada per una gran varietat de disciplines que es troben íntimament relacionades amb altres àrees d'interès social, com la medicina, la biotecnologia, l'agricultura i el medi ambient. A més, es tracta d'una ciència en creixement exponencial, tant en importància social com en les àrees que abasta.

L'objectiu bàsic d'aquesta titulació és proporcionar els coneixements adequats i actuals sobre biologia, com també el coneixement de la utilització aplicada d'aquests. El fet de ser una carrera experimental es tradueix en un nombre important d'assignatures pràctiques. D'aquesta manera, aquest títol permetrà als graduats l'exercici d'activitats com: estudi, identificació, anàlisi i classificació dels organismes vius i dels agents biològics; investigació, desenvolupament i control de processos biotecnològics; producció, transformació, manipulació, conservació i control de qualitat de materials d'origen biològic; estudi dels efectes biològics de productes de qualsevol naturalesa; estudis genètics i l'aplicació d'aquests; estudis ecològics, avaluació de l'impacte ambiental i planificació, gestió, explotació i conservació de recursos naturals terrestres i marins; assessorament científic i tècnic sobre temes biològics i el seu ensenyament; etc.

Assignatures

Primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20100 - Matemàtiques I Formació Bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
20102 - Química Formació Bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
20103 - Biologia Formació Bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
20107 - Operacions Bàsiques de Laboratori Formació Bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
21500 - Bioquímica Formació Bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
20101 - Física Formació Bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
20104 - Matemàtiques II Formació Bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
20105 - Citologia i Histologia Formació Bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
20106 - Geologia Formació Bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
20108 - Operacions Bàsiques de Camp Formació Bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20109 - Química Orgànica per a les Ciències de la Vida Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20110 - Microbiologia Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20111 - Genètica Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20112 - Pràctiques Integrades de Biologia Molecular i Cel·lular Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21503 - Biologia Molecular i Control Metabòlic Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20113 - Botànica I Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20114 - Zoologia I Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20115 - Ampliació de Microbiologia Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20116 - Evolució Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20117 - Pràctiques Integrades de Microbiologia i Genètica Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20125 - Recursos per a la Valoració de la Biodiversitat Obligatòria 6,0 Castellà Anual
20126 - Pràctiques Integrades de Fisiologia i Biologia Cel·lular Obligatòria 6,0 Castellà Anual
20118 - Organografia Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20119 - Fisiologia Vegetal Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20120 - Zoologia II Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21504 - Fisiologia Animal Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20121 - Botànica II. Cormòfits Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20122 - Ampliació de Fisiologia: Fisiologia Humana Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20123 - Ecofisiologia Vegetal Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20124 - Poblacions i Medi Físic Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20127 - Comunitats i Ecosistemes Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20128 - Redacció i Execució de Projectes Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20130 - Fisiologia i Genètica de les Interaccions Planta-Microorganisme Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20131 - Pràctiques Integrades d'Ecologia Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20129 - Treball de Fi de Grau de Biologia Treball fi de Grau 6,0 Castellà Segon semestre