Escoltar

Grau de Biologia

Cita prèvia

240 crèdits - Facultat de Ciències

En què consisteix?

L'objectiu bàsic d'aquesta titulació és proporcionar els coneixements adequats i actuals sobre biologia, com també el coneixement de la seva utilització aplicada. El fet de ser una carrera experimental es tradueix en un nombre important d'assignatures pràctiques.

Què hi aprendràs?

En el grau s’adquireixen competències per a l’estudi, anàlisi i classificació dels organismes vius; per a la producció, transformació, manipulació, conservació i control de la qualitat de materials d’origen biològic; per a l’estudi dels efectes biològics de productes de qualsevol naturalesa; i per dur a terme estudis genètics i ecològics. A la web de l’estudi trobaràs totes les competències detallades.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

  • Professional sanitari en laboratoris clínics, reproducció humana, salut pública, nutrició i dietètica, salut animal i vegetal, entre d'altres.
  • Professional de la investigació científica i el desenvolupament en tots els àmbits d'avenç científic fonamental i aplicat de les ciències experimentals i de la vida, en centres de recerca públics i privats.
  • Professional de la indústria agropecuària, farmacèutica, agroalimentària i química principalment, desenvolupant tasques de responsabilitat en les àrees tècnica, de producció i gestió de la qualitat.
  • Professional del medi ambient, principalment en sectors com l'ordenació, la conservació i el control del territori, gestió de recursos i de residus, avaluació d'impactes i restauració del medi natural.
  • Professional d'informació, documentació i divulgació en museus, parcs naturals, zoològics, editorials, gabinets de comunicació, empreses, etc.
  • Professional docent en l'ensenyament secundari, universitari i en la formació professional, continuada i de postgrau en àrees o matèries relacionades amb la Biologia.

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Ciències
90 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 18,50¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 1.157,72¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Mateu Orfila i Rotger