Grau d'Història de l'Art (Pla 2009)

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir, no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

El grau d'Història de l'Art proporciona coneixements sobre el desenvolupament de l'activitat artística i la seva contribució a la història de la cultura al llarg del temps i en l'actualitat, sobre els processos de creació i recepció de l'obra d'art, com també sobre la conservació, gestió i difusió del patrimoni historicoartístic.

A través d'una formació generalista que asseguri l'adquisició de conceptes fonamentals, i també d'una formació pràctica que permeti assolir habilitats i competències necessàries -reunir i interpretar dades rellevants de l'àrea d'estudi, manejar les fonts instrumentals i les tecnologies de la informació, fer anàlisis integrals de l'obra d'art, fer tasques bàsiques d'inventari i catalogació, comprendre, parlar i escriure la llengua anglesa, etc.-, capacita per a la pràctica professional en els diferents camps, funcions i activitats propis de l'historiador de l'art, i prepara els estudiants que després del grau vulguin realitzar un període de formació especialitzada.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   144   30   -   6 240

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20200 - La Idea d'Europa a través de la Història Formació bàsica 6,0
20250 - Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art Formació bàsica 6,0
20251 - Iniciació a la Història de l'Art. L'Art en el seu Context Formació bàsica 6,0
20252 - Lectura i Anàlisi de l'Art i l'Arquitectura Formació bàsica 6,0
20253 - El Concepte de Creació. Promotors, Clients i Artistes Formació bàsica 6,0
20254 - Massmedia i Llenguatges Audiovisuals Formació bàsica 6,0
20700 - Introducció als Estudis Literaris Formació bàsica 6,0
20800 - Tècniques d'Expressió Oral i Escrita Formació bàsica 6,0
20900 - La Filosofia en el Món Actual Formació bàsica 6,0
21800 - Comprensió i Interpretació de Textos Acadèmics en Llengua Anglesa Formació bàsica 6,0
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20255 - Orígens de l'Art i Pròxim Orient Obligatòria 6,0
20256 - Art Clàssic: Grècia i Roma Obligatòria 6,0
20257 - Art i Arquitectura Popular Obligatòria 6,0
20258 - Història del Cinema Obligatòria 6,0
20259 - Conceptes, Desenvolupament i Característiques del Patrimoni Cultural Obligatòria 6,0
20260 - L'Art de l'Antiguitat Tardana (s. IV-X) Obligatòria 6,0
20261 - Art Medieval I (1000-1250) Obligatòria 6,0
20262 - Museologia i Museografia Obligatòria 6,0
20263 - Fonts per a la Història de l'Art Obligatòria 6,0
20264 - Materials, Procediments i Tècniques Artístiques i Arquitectòniques Obligatòria 6,0
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20265 - Art Medieval II (1200-1500) Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20266 - Art del Renaixement Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20267 - Art Barroc Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20271 - Història de l'Urbanisme Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20268 - Coneixements Crítics, Teòrics i Metodològics de la Història de l'Art Obligatòria 6,0
20269 - Art del Segle XIX Obligatòria 6,0
20270 - Art del Segle XX Obligatòria 6,0
20272 - Història de les Idees Estètiques Obligatòria 6,0
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20273 - Art Antic i Medieval a les Illes Balears Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20274 - Arts Decoratives i Industrials Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20275 - Història de la Fotografia Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20276 - Art des de 1960 Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20277 - Gestió, Legislació i Difusió del Patrimoni Historicoartístic Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20278 - Art Modern i Contemporani a les Illes Balears Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20279 - Treball de Fi de Grau d'Història de l'Art Treball de fi de grau 6,0 Català Segon semestre
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20218 - Història Moderna d'Espanya Optativa 6,0 Català Primer semestre
20224 - Arqueologia Prehistòrica Optativa 6,0 Català Primer semestre
20226 - Paleografia i Diplomàtica Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
20281 - Art i Arquitectura a la Corona d'Aragó (1150-1530) Optativa 6,0 Català Primer semestre
20284 - Art Modern i Contemporani a Llatinoamèrica Optativa 6,0 Català Primer semestre
21100 - Geografia del Turisme Optativa 6,0 Català Primer semestre
21101 - Territori i Societat Optativa 6,0 Català Primer semestre
21112 - Sistemes d'Informació Geogràfica Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
20222 - Història de la Baixa Edat Mitjana d'Espanya Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20223 - Història Contemporània d'Espanya des de 1939 fins a l'Actualitat Optativa 6,0 Català Segon semestre
20280 - Història de la Música Optativa 6,0 Català Segon semestre
20282 - Lectura i Anàlisi del Patrimoni Arquitectònic Optativa 6,0 Català Segon semestre
20283 - Art i Noves Tecnologies Optativa 6,0 Català Segon semestre
20285 - English for History, Art and Geography Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
20286 - Pràctiques Externes d'Història de l'Art Optativa 6,0 Català Segon semestre
21106 - Geografia de les Illes Balears Optativa 6,0 Català Segon semestre
21113 - Geografia d'Espanya Optativa 6,0 Castellà Segon semestre

Calendari, especificat per grups horaris