Grau d'Història de l'Art

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Història de l'Art a extingir.

Dades i indicadors

  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Alumnes de nou ingrés 61 64 60 49 56 38 37 35 33
Alumnes matriculats 61 99 132 159 175 167 164 159 154
Alumnes titulats - - - 8 13 16 16 16 29

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
 • Maria Antònia Grimalt Bosch

 

La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

La qualitat a la Facultat de Filosofia i Lletres

Treballs de Fi de Grau

 • El senado de Roma promotor en honor a Augusto: obras, temática y finalidad
 • El discurs femení en l’art dels 70 i els 80: el cas de Judy Chicago i Mary Kelly
 • El Ponte Sant’Angelo de Roma y su programa simbólico
 • La memoria histórica del Gran Cardenal en la gestión actual del Colegio de Santa Cruz de Valladolid y del Hospital de Santa Cruz de Toledo
 • Francisco Pacheco. La Academia de Sevilla, la tratadística y su relación con Diego Velázquez
 • Los silencios de Antonio Berni. Arte y política a través del retrato
 • La evolución del héroe: de la Revolución Francesa a Napoleón Bonaparte
 • Remedios Varo i el surrealisme: pervivència i ruptura
 • L'aixovar funerari egipci i el seu ritual: el cas de la família reial durant el Nou Imperi
 • El vestuari d’avantguarda dels Ballets Russos (1909-1929)
 • El ocio en la modernidad parisina a través de los carteles publicitarios del fin de siglo (1890-1900)