Grau d'Història de l'Art

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Història de l'Art a extingir.

El grau d'Història de l'Art proporciona coneixements sobre el desenvolupament de l'activitat artística i la seva contribució a la història de la cultura al llarg del temps i en l'actualitat, sobre els processos de creació i recepció de l'obra d'art, com també sobre la conservació, gestió i difusió del patrimoni historicoartístic.

A través d'una formació generalista que asseguri l'adquisició de conceptes fonamentals, i també d'una formació pràctica que permeti assolir habilitats i competències necessàries -reunir i interpretar dades rellevants de l'àrea d'estudi, manejar les fonts instrumentals i les tecnologies de la informació, fer anàlisis integrals de l'obra d'art, fer tasques bàsiques d'inventari i catalogació, comprendre, parlar i escriure la llengua anglesa, etc.-, capacita per a la pràctica professional en els diferents camps, funcions i activitats propis de l'historiador de l'art, i prepara els estudiants que després del grau vulguin realitzar un període de formació especialitzada.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   144   30   -   6 240

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20200 - La Idea d'Europa a través de la Història Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20250 - Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20287 - Iniciació a la Història de l'Art I: Antic i Medieval Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20700 - Introducció als Estudis Literaris Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20800 - Tècniques d'Expressió Oral i Escrita Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
20252 - Lectura i Anàlisi de l'Art i l'Arquitectura Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
20254 - Massmedia i Llenguatges Audiovisuals Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
20288 - Iniciació a la Història de l'Art II: Modern i Contemporani Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
20900 - La Filosofia en el Món Actual Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
21800 - Comprensió i Interpretació de Textos Acadèmics en Llengua Anglesa Formació bàsica 6,0 Anglès Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20255 - Orígens de l'Art i Pròxim Orient Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20256 - Art Clàssic: Grècia i Roma Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20257 - Art i Arquitectura Popular Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20258 - Història del Cinema Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20259 - Conceptes, Desenvolupament i Característiques del Patrimoni Cultural Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20260 - L'Art de l'Antiguitat Tardana (s. IV-X) Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20261 - Art Medieval I (1000-1250) Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20262 - Museologia i Museografia Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20263 - Fonts per a la Història de l'Art Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20289 - Història de les Idees Estètiques I Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20265 - Art Medieval II (1200-1500) Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20266 - Art del Renaixement Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20267 - Art Barroc Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20290 - Història de les Idees Estètiques II Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20268 - Coneixements Crítics, Teòrics i Metodològics de la Història de l'Art Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20269 - Art del Segle XIX Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20271 - Història de l'Urbanisme Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20291 - Art del Segle XX fins 1945 Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20273 - Art Antic i Medieval a les Illes Balears Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20274 - Arts Decoratives i Industrials Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20275 - Història de la Fotografia Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20292 - Art des de 1945 Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20293 - Art Modern a Espanya Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20278 - Art Modern i Contemporani a les Illes Balears Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20279 - Treball de Fi de Grau d'Història de l'Art Treball de fi de grau 6,0 Català Segon semestre
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20218 - Història Moderna d'Espanya Optativa 6,0 Català Primer semestre
20224 - Arqueologia Prehistòrica Optativa 6,0 Català Primer semestre
20226 - Paleografia i Diplomàtica Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
20281 - Art i Arquitectura a la Corona d'Aragó (1150-1530) Optativa 6,0 Català Primer semestre
20284 - Art Modern i Contemporani a Llatinoamèrica Optativa 6,0 Català Primer semestre
20297 - Art dels Segles XIX i XX a Espanya Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
21100 - Geografia del Turisme Optativa 6,0 Català Primer semestre
21101 - Territori i Societat Optativa 6,0 Català Primer semestre
21112 - Sistemes d'Informació Geogràfica Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
20222 - Història de la Baixa Edat Mitjana d'Espanya Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20223 - Història Contemporània d'Espanya des de 1939 fins a l'Actualitat Optativa 6,0 Català Segon semestre
20277 - Gestió, Legislació i Difusió del Patrimoni Historicoartístic Optativa 6,0 Català Segon semestre
20280 - Història de la Música Optativa 6,0 Català Segon semestre
20282 - Lectura i Anàlisi del Patrimoni Arquitectònic Optativa 6,0 Català Segon semestre
20283 - Art i Noves Tecnologies Optativa 6,0 Català Segon semestre
20285 - English for History, Art and Geography Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
20286 - Pràctiques Externes d'Història de l'Art Optativa 6,0 Català Segon semestre
21106 - Geografia de les Illes Balears Optativa 6,0 Català Segon semestre
21113 - Geografia d'Espanya Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20295 - Art del Segle XVIII Optativa 6,0
20296 - Les Arts Figuratives al Món Romà Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Grup horari Cronograma Exàmens
Grau d'Història de l'Art (pla 2014) 1r curs G04 cronograma exàmens