Escoltar

Grau d'Història de l'Art

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Història de l'Art a extingir.

En què consisteix?

El grau d’Història de l’Art proporciona coneixements sobre el desenvolupament de l’activitat artística i la seva contribució a la història de la cultura al llarg del temps i en l’actualitat, sobre els processos de creació i recepció de l’obra d’art, com també la conservació, gestió i difusió del patrimoni historicoartístic.

Què hi aprendràs?

Aquest estudi capacita per a la pràctica professional en els diferents camps, funcions i activitats pròpis de l’historiador de l’art i prepara els estudiants que després del grau vulguin realitzar un període de formació especialitzada. Les principals competències són reunir i interpretar dades rellevants de l’àrea d’estudi, manejar les fonts instrumentals i les tecnologies de la informació, fer anàlisis integrals de l’obra d’art, realitzar tasques bàsiques d’inventari i catalogació, etc.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

Investigació i ensenyament de la història de l'art. Treballs relacionats amb la protecció i gestió del patrimoni historicoartístic i cultural en l'àmbit institucional (funcionari de l'Administració pública, escala superior i mitjana) i empresarial: catalogació d'obres i conjunts monumentals, assessories tècniques, interpretació del patrimoni, gestió de programes. Museus, centres d'art i cultura, arxius i centres d'imatge. Difusió del patrimoni: turisme cultural i programes didàctics. Documentació i divulgació de continguts historicoartístics (editorials, mitjans de comunicació, etc.).

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

 

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol.

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Arts i Humanitats
  70 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 13,53¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 859,52¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Ramon Llull