Escoltar

Grau d'Història de l'Art

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Història de l'Art a extingir .

En què consisteix?

El grau d’Història de l’Art proporciona coneixements sobre el desenvolupament de l’activitat artística i la seva contribució a la història de la cultura al llarg del temps i en l’actualitat, sobre els processos de creació i recepció de l’obra d’art, com també la conservació, gestió i difusió del patrimoni historicoartístic.

Què hi aprendràs?

Aquest estudi capacita per a la pràctica professional en els diferents camps, funcions i activitats pròpis de l’historiador de l’art i prepara els estudiants que després del grau vulguin realitzar un període de formació especialitzada. Les principals competències són reunir i interpretar dades rellevants de l’àrea d’estudi, manejar les fonts instrumentals i les tecnologies de la informació, fer anàlisis integrals de l’obra d’art, realitzar tasques bàsiques d’inventari i catalogació, etc.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

Investigació i ensenyament de la història de l'art. Treballs relacionats amb la protecció i gestió del patrimoni historicoartístic i cultural en l'àmbit institucional (funcionari de l'Administració pública, escala superior i mitjana) i empresarial: catalogació d'obres i conjunts monumentals, assessories tècniques, interpretació del patrimoni, gestió de programes. Museus, centres d'art i cultura, arxius i centres d'imatge. Difusió del patrimoni: turisme cultural i programes didàctics. Documentació i divulgació de continguts historicoartístics (editorials, mitjans de comunicació, etc.).

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

 

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Arts i Humanitats
70 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 13,53¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 859,52¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Ramon Llull