Escoltar

Grau d'Estudis Anglesos

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

En què consisteix?

Aquest títol de grau pretén aportar una formació prou sòlida com per poder desenvolupar tasques professionals en diferents àmbits que inclouen l'educació i la recerca, l'assessorament lingüístic a empreses i institucions, la traducció, la gestió cultural, o els mitjans de comunicació, entre d’altres. Així mateix, la titulació té com a finalitat habilitar l'alumnat per accedir a la formació de postgrau.

Què hi aprendràs?

Les competències i habilitats treballades al llarg del grau pretenen formar graduats competents, nacionalment i internacionalment, en qüestions relatives a la descripció i l'anàlisi tant de la llengua i la lingüística angleses com de les principals manifestacions literàries i culturals procedents de Gran Bretanya, els Estats Units i altres països del món anglòfon amb una rellevància creixent.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

  1. Docència universitària i investigació.
  2. Docència no universitària.
  3. Administració pública.
  4. Consultories lingüístiques.
  5. Agències de traducció.
  6. Editorials.
  7. Mitjans de comunicació.
  8. Indústria turística.

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

 

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol.

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Arts i Humanitats
  60 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès, Alemany, Francès, Portuguès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 13,53¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 859,52¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Ramon Llull