Escoltar

Grau d'Estudis Anglesos

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

21846. Pràctiques Externes d'Estudis Anglesos (2019-20)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Optativa
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

    Requisits per a la matrícula
  • cal haver superat 60 crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus formació bàsica
  • cal haver superat 60 crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus obligatòria

Bibliografia recomanada

Aquest llistat es correspon amb la bibliografia bàsica que ofereixen les guies docents. Podeu fer click sobre qualsevol document per consultar el seu estat o tipus de consulta (disponible, en préstec, accés en línia,...). Podeu consultar les guies docents de l'assignatura a la taula d'informació de grups, sota la bibliografia. Per a més informació Deman@ , la biblioteca respon.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

Guies docents d'anys anteriors

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2014-15 podeu consultar el cercador de guies docents