Escoltar

Grau d'Estudis Anglesos

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

En què consisteix?

Aquest títol de grau pretén aportar una formació prou sòlida com per poder desenvolupar tasques professionals en diferents àmbits que inclouen l'educació i la recerca, l'assessorament lingüístic a empreses i institucions, la traducció, la gestió cultural, o els mitjans de comunicació, entre d’altres. Així mateix, la titulació té com a finalitat habilitar l'alumnat per accedir a la formació de postgrau.

Què hi aprendràs?

Les competències i habilitats treballades al llarg del grau pretenen formar graduats competents, nacionalment i internacionalment, en qüestions relatives a la descripció i l'anàlisi tant de la llengua i la lingüística angleses com de les principals manifestacions literàries i culturals procedents de Gran Bretanya, els Estats Units i altres països del món anglòfon amb una rellevància creixent.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

  1. Docència universitària i investigació.
  2. Docència no universitària.
  3. Administració pública.
  4. Consultories lingüístiques.
  5. Agències de traducció.
  6. Editorials.
  7. Mitjans de comunicació.
  8. Indústria turística.

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

 

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Arts i Humanitats
60 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès, Alemany, Francès, Portuguès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 13,53¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 859,52¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Ramon Llull