Escoltar

Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
Professorat Assignatures
Dr. Amengual Colom, Antonio
Dr. Ballester Julià, Miquel
Dra. Baraza Ruíz, Elena
Beidas Soler, Omar
Bennàsar Bennàsar, Pere
Dr. Bonin Font, Francisco Jesús
Dra. Bota Salort, Josefina María
Dr. Bru Martínez, Lluís
Dr. Burguera Burguera, Antonio
Dr. Canals Guinand, Vicente José
Dr. Cardona Ametller, Carles Victorí
Dr. Cerdà Pino, Joan Josep
Dr. Cerrato Casado, Antonio
Dr. Cifre Llompart, Josep
Dr. Cladera Bohigas, Antoni
Colom Muntaner, Guillem
Dr. Conesa Muñoz, Miquel Àngel
Dr. Cuxart Rodamilans, Joan
Dra. De la Bandera Sánchez, María del Carmen
Dr. Escalona Lorenzo, José Mariano
Dr. Estela Ripoll, José Manuel
Forteza Ferrer, Pep
Dr. Gago Mariño, Jorge
Dr. Galmés Galmés, Jeroni
Dr. Gómez Pujol, Lluís
Guasp Mascaró, Miquel
Dr. Gulías León, Javier
Jaume Sureda, Jaime
Dra. Jiménez Cortés, María Antonia
Juan Serra, Andreu
Laín García, Juan Antonio
Dra. Leza Salord, María del Mar
Dr. Lucena Pimentel, Abel Ernesto
Dr. Martínez Taberner, Antonio
Martín Pelayo, Javier
Dr. Martí Pérez, Pau Carles
Martorell De Ozollo, Juan José
Mas Ballester, Juan
Dr. Masdeu Mayans, Francisco
Dr. Miranda Chueca, Miguel Ángel
Dr. Miró Julià, José Juan Antonio
Dr. Miró Lladó, Manuel
Dr. Moià Pol, Andreu Antoni
Molares Valverde, Xulio
Dr. Morán Tejeda, Enrique
Moratinos Johnston, Sofia
Dr. Mus Amézquita, Mauricio
Nolla Bordoy, José
Oliver Rodríguez, Miguel
Olmo García, Diego
Pérez Zapata, Ana Beatriz
Purroy Narvaiza, Fernando
Dr. Ribas González, Carlos Rodrigo
Dr. Rosselló Veny, Joan
Dr. Ruiz Pérez, Mauricio
Dr. Ruiz Pinilla, Joaquín Guillermo
Dra. Sanchis Cortés, Maria del Pilar
Dr. Santamarta Martínez, Rubén
Sousa García, Eloy Francisco
Dra. Trujillo Rodríguez, María José
Dr. Vadell Adrover, Jaime
(R): professorat responsable
Assignatures Professorat
20350 - Àlgebra
20351 - Càlcul Martín Pelayo, Javier (R)
20353 - Mecànica
20356 - Fonaments d'Instal·lacions
20361 - Estructures I
20362 - Instal·lacions I
20366 - Estructures II
20374 - Instal·lacions II Dr. Moià Pol, Andreu Antoni (R)
20376 - Estructures III
20382 - Geotècnica i Fonaments
20389 - Construcció Tradicional Dr. Ballester Julià, Miquel (R)
20395 - English for Engineering
21112 - Sistemes d'Informació Geogràfica Dr. Ruiz Pérez, Mauricio (R)
21760 - Empresa Dr. Lucena Pimentel, Abel Ernesto (R)
22405 - Química
22416 - Automatització Industrial
22443 - Energies Renovables
22450 - Biologia de la Producció Agrària
22451 - Medi Físic: Geologia i Climatologia
22452 - Bases de la Producció Vegetal Dr. Galmés Galmés, Jeroni (R)
22453 - Bases d'Experimentació Agrària Dr. Cifre Llompart, Josep (R)
22454 - Edafologia
22455 - Mecanització Agrària Dr. Rosselló Veny, Joan (R)
22456 - Gestió d'Empreses Agroalimentàries Dr. Bru Martínez, Lluís (R)
22457 - Bases de Protecció de Cultius Juan Serra, Andreu (R)
22458 - Topografia Agrària Dr. Martí Pérez, Pau Carles (R)
22459 - Ecologia Aplicada a l'Agricultura
22460 - Fertilitat del Sòl
22461 - Explotacions Ramaderes Jaume Sureda, Jaime (R)
22462 - Hidràulica i Reg Dr. Martí Pérez, Pau Carles (R)
22463 - Taller de Jardineria i Paisatgisme I
22464 - Gestió de Recursos Agraris Dra. Bota Salort, Josefina María (R)
22465 - Patologia Vegetal Olmo García, Diego (R)
22466 - Biotecnologia Agrària Dr. Galmés Galmés, Jeroni (R)
22467 - Taller de Jardineria i Paisatgisme II
22468 - Tecnologia de Cultius Protegits Dr. Conesa Muñoz, Miquel Àngel (R)
22469 - Viverística Dr. Gulías León, Javier (R)
22470 - Projectes i Legislació Agrària Dr. Rosselló Veny, Joan (R)
22471 - Cultius Herbacis i Farratges
22472 - Cultius Llenyosos Dr. Conesa Muñoz, Miquel Àngel (R)
22473 - Cultius Hortícoles i Ornamentals I Dr. Conesa Muñoz, Miquel Àngel (R)
22474 - Implantació i Manteniment de Jardins
22475 - Plagues Agrícoles i Ornamentals
22476 - Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Agroalimentària Dra. Leza Salord, María del Mar (R)
22477 - Materials Petris Dr. Masdeu Mayans, Francisco
22478 - Construcció Exterior Laín García, Juan Antonio (R)
22479 - Construcció Interior Laín García, Juan Antonio
22480 - Expressió Gràfica i Dibuix Assistit per Ordinador
22481 - Agricultura de Precisió Martorell De Ozollo, Juan José (R)
22482 - Instal·lacions Ramaderes Jaume Sureda, Jaime (R)
22484 - Agricultura Ecològica
22485 - Botànica Agrícola
22486 - Gespes Molares Valverde, Xulio (R)
22487 - Cultius Hortícoles i Ornamentals II Dr. Rosselló Veny, Joan (R)
22488 - Olivicultura i Eleotècnia
22489 - Viticultura i Enologia Dr. Escalona Lorenzo, José Mariano (R)
22490 - Aigua i Agronomia
22493 - Pràctiques en Empresa d'Enginyeria Agroalimentària Dra. Leza Salord, María del Mar
22494 - Materials Metàl·lics i Sintètics Dr. Masdeu Mayans, Francisco