Escoltar

Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

En què consisteix?

El grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural condueix a obtenir l'habilitació per exercir la professió d'enginyer tècnic agrícola.

Què hi aprendràs?

Entre les competències que adquiriràs, podem destacar el coneixement de totes les matèries bàsiques i aplicades necessàries per a l'exercici professional de l'enginyeria, la redacció de projectes i estudis d'enginyeria agroalimentària i de jardineria i paisatgisme, la direcció d'obra d'aquests projectes i la capacitat de gestionar i dirigir empreses del sector.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

  1. Enginyer Tècnic Agrícola, d’acord amb la normativa d’atribucions professionals, com a professional autònom o en gabinets i empreses més grans: redacció de projectes, realització d’estudis pericials, valoracions, direccions d’obra, gestió d’expedients...
  2. Gerència i gestió tècnica en empreses del sector agroalimentari o de jardineria
  3. Empresari del sector agroalimentari o de jardineria
  4. Funció pública: Administració i empreses públiques, nacionals o autonòmiques
  5. Recerca bàsica o aplicada en institucions públiques i empreses privades
  6. Docència

 

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Enginyeria i Arquitectura
45 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 18,50¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 1.157,72¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Anselm Turmeda