Grau

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

Grau d'Enginyeria Agroalimentària 3r Curs Itinerari Hortofructicultura i Jardineria

Assignatura Grup Examen Localitzacions
22463 - Taller de Jardineria i Paisatgisme I  GRUP 8, 1S, GEAM 23/01/2020 16:00 - 20:00
22463 - Taller de Jardineria i Paisatgisme I  GRUP 8, 1S, GEAM 13/02/2020 09:00 - 20:00
22464 - Gestió de Recursos Agraris  GRUP 8, 1S, GEAM 14/01/2020 16:00 - 20:00
22464 - Gestió de Recursos Agraris  GRUP 8, 1S, GEAM 11/02/2020 09:00 - 20:00
22465 - Patologia Vegetal  GRUP 8, 2S, GEAM 11/06/2020 16:00 - 20:00
22465 - Patologia Vegetal  GRUP 8, 2S, GEAM 13/07/2020 09:00 - 20:00
22466 - Biotecnologia Agrària  GRUP 8, 2S, GEAM 23/06/2020 16:00 - 20:00
22466 - Biotecnologia Agrària  GRUP 8, 2S, GEAM 14/07/2020 09:00 - 20:00
22467 - Taller de Jardineria i Paisatgisme II  GRUP 8, 2S, GEAM 15/06/2020 16:00 - 20:00
22467 - Taller de Jardineria i Paisatgisme II  GRUP 8, 2S, GEAM 03/07/2020 09:00 - 20:00
22468 - Tecnologia de Cultius Protegits  GRUP 8, 2S, GEAM 19/06/2020 16:00 - 20:00
22468 - Tecnologia de Cultius Protegits  GRUP 8, 2S, GEAM 10/07/2020 09:00 - 20:00
22469 - Viverística  GRUP 8, 2S 17/06/2020 16:00 - 20:00
22469 - Viverística  GRUP 8, 2S 06/07/2020 09:00 - 20:00
22482 - Instal·lacions Ramaderes  GRUP 8, 1S, GEAM 16/01/2020 16:00 - 20:00
22482 - Instal·lacions Ramaderes  GRUP 8, 1S, GEAM 10/02/2020 09:00 - 20:00
22484 - Agricultura Ecològica  GRUP 8, 1S, GEAM 13/01/2020 09:00 - 13:00
22484 - Agricultura Ecològica  GRUP 8, 1S, GEAM 07/02/2020 09:00 - 20:00
22486 - Gespes  GRUP 8, 1S, GEAM 21/01/2020 16:00 - 20:00
22486 - Gespes  GRUP 8, 1S, GEAM 13/02/2020 09:00 - 20:00
22488 - Olivicultura i Eleotècnia  GRUP 8, 1S, GEAM 10/01/2020 16:00 - 20:00
22488 - Olivicultura i Eleotècnia  GRUP 8, 1S, GEAM 12/02/2020 09:00 - 20:00
22489 - Viticultura i Enologia  GRUP 8, 1S, GEAM 15/01/2020 09:00 - 13:00
22489 - Viticultura i Enologia  GRUP 8, 1S, GEAM 10/02/2020 09:00 - 20:00
22490 - Aigua i Agronomia  GRUP 8, 1S, GEAM 17/01/2020 09:00 - 13:00
22490 - Aigua i Agronomia  GRUP 8, 1S, GEAM 11/02/2020 09:00 - 20:00